FrieslandCampina heeft zijn expertise op het gebied van innovatie en research & development samengebracht in het Innovation Centre in Wageningen.

Innovatiekracht vergroten door samenwerking

FrieslandCampina wil zijn innovatiekracht vergroten door medewerkers uit verschillende disciplines als research & development, marketing, sales en supply chain nog intensiever met elkaar te laten samenwerken in een inspirerende omgeving. Innovatie vindt plaats in steeds grotere, open samenwerkingsverbanden. In Wageningen, in het centrum van de agrofood kennisinfrastructuur, kan FrieslandCampina gemakkelijker samenwerken met wetenschappers en andere bedrijven die in deze sector actief zijn.

Experience Centre, laboratoria en proeffabriek

Het Innovation Centre met onderzoeksfaciliteiten, laboratoria, pilot plant en kantoren telt circa 400 R&D medewerkers. In het experience centre, de innovatiekeuken en proefbakkerij kunnen bezoekers en medewerkers van FrieslandCampina van over de gehele wereld in een inspirerende omgeving producten proeven, ruiken en voelen.

Innovation Centre in cijfers
* aantal medewerkers: 450 (onderzoekers: 400)
* kantoren: 7.100 m2
* laboratoria: 4.600 m2
* proeffabriek: 2.500 m2
* facilitaire ruimten: 3.800 m2

Duurzaam

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de nieuwbouw. Zo is er een warmte-koude-opslaginstallatie en zijn er zonnepanelen geïnstalleerd. Het gebouw heeft een BREEM-certificaat. Dit certificaat wordt toegekend op basis van zaken als gezondheid, energie, vervoer, water, gebruikte materialen, afvalmanagement en het landgebruik. Het Innovation Centre heeft het niveau ‘Very good’ behaald.

Al bij het ontwerpen van het gebouw is rekening gehouden met duurzaamheid. Behalve de warmte-koude-opslaginstallatie en zonnepanelen, wordt er groen gas gebruikt dat gemaakt is op boerderijen van leden-melkveehouders (inkoop via certificaten). Ook is het gebouw zeer goed geïsoleerd en wordt gebruik gemaakt van een innovatief adiabatisch koelsysteem. De verlichting is uitermate efficiënt en waar mogelijk is LED-verlichting gebruikt. Er zijn oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scooters. Om het fietsen te stimuleren, kan het personeel ook gebruik maken van douches.

Innovation Centre in Wageningen

Bronland 20
6708 WH Wageningen
The Netherlands

PO Box 238
6700 AE Wageningen
The Netherlands

Telephone: +31 317 711 100