Innovatie door het toepassen van wetenschappelijke kennis. In de innovatieprojecten van FrieslandCampina werken experts in verschillende vakgebieden samen. FrieslandCampina Research & Development is georganiseerd in vier product development teams en vijf wereldwijde expert teams die de product development teams ondersteunen met hun specialistische kennis.