Financiële kerncijfers

De omzet van Koninklijke FrieslandCampina N.V. daalt in 2018 naar 11,6 miljard euro (2017: 12,1 miljard euro). De daling komt voornamelijk door valuta-effecten en de verkoop van Riedel. De winst daalt naar 203 miljoen euro (2017: 227 miljoen euro) vanwege lagere opbrengsten van basiszuivel, concurrentie van kindervoeding in Hongkong en China en incidentele lasten voor transformatie en sluitingen. De melkprijs voor leden-melkveehouders daalt naar 37,43 euro per 100 kilo melk (2017: 40,01 euro). In 2018 wordt de nieuwe strategie Our Purpose, Our Plan gelanceerd met focus op de markt en duurzaamheid. Belangrijke stappen op het gebied van duurzaamheid worden gezet, zo daalt de broeikasgasemissie (onderneming en leden) met 5,1 procent en stijgt het aandeel ingekochte grondstoffen uit duurzaam beheerde bronnen met 22 procent naar 77 procent. Bekijk hieronder de financiële kerncijfers.

Meer (gedetailleerde) informatie vindt u in het jaarverslag 2018 en in het jaarmagazine 2018, een samenvatting van het jaar 2018 kunt u lezen in het persbericht bij de presentatie van de jaarcijfers 2018.