Duurzame en gezonde voeding

Het voeden van een groeiende wereldbevolking met duurzamere en gezonde voeding is een belangrijke uitdaging voor de toekomst.

Duurzame voeding 6Wat is een duurzamer en gezond voedingspatroon?

Om ervoor te zorgen dat er voldoende voedsel is voor de toekomstige generaties, zullen we moeten bewegen richting een duurzamer voedingspatroon. Bij een gezond en duurzaam voedingspatroon kijken we niet alleen naar de hoeveelheid voedingsstoffen of de impact die onze voeding heeft op het milieu. We zoeken de juiste balans tussen de milieu-impact, de hoeveelheid voedingsstoffen, de rol in de lokale cultuur, de betaalbaarheid, de kwaliteit en de veiligheid van voedingsmiddelen om duurzaam te consumeren. Zuivelproducten scoren goed op meerdere van deze aspecten en leveren daarom voor veel mensen een prima bijdrage aan een gezond en duurzaam voedingspatroon.

Milieu

Duurzame voedingEten en drinken zorgt voor 20 tot 30 procent van onze milieubelasting door het gebruik van energie, water en land. Voedselproductie wordt duurzamer door bijvoorbeeld het efficiënter gebruik van water en land, vermindering van voedselverspilling, het stimuleren van biodiversiteit en het verlagen van broeikasgasuitstoot.

BroeikasgassenDuurzame voeding 1

Een gemiddeld Nederlands huishouden (2,2 personen) heeft jaarlijks een gemiddelde CO2-uitstoot, zoals in bijgaand figuur. Deze is op te delen in 4 productgroepen.

Voedselkeuzes

Een voedingspatroon met minder vlees is de meest effectieve stap naar duurzamere voeding. Ook het drinken van minder frisdrank, Duurzame voeding 2vruchtensap en alcohol levert milieuwinst op. Een duurzamer voedingspatroon dat het meest lijkt op het huidige Nederlandse voedingspatroon levert een verlaging van de milieu-impact op van 21 tot 30% (afhankelijk van je geslacht en leeftijd). Om je voeding duurzamer te maken kan de consumptie van melk(producten) en vis ongeveer gelijk blijven. Melkproducten passen dus prima in een duurzaam voedingspatroon.

Algemene tips voor een duurzaam en gezond voedingspatroon:

  • Eet meer nutriëntrijk voedsel dat minimaal is bewerkt
  • Eet minder ‘extraatjes’: producten die buiten de nationale voedingsrichtlijnen vallen
  • Verspil zo min mogelijk
  • Eet minder vlees, met name rood vlees
  • Houd zuivelconsumptie op het huidige niveau.

 

Duurzame voeding 3Wist je dat…

…elke productgroep verschillende nutriënten biedt die het lichaam dagelijks nodig heeft? Het is daarom van belang te realiseren dat het simpelweg vervangen van een productgroep niet zo makkelijk is. Zo hebben de meest gezonde voedingspatronen relatief vaak een hoge broeikasgasuitstoot en is een voedingspatroon met lage milieudruk vaak niet per definitie de meest gezonde keuze.

Melkproducten in een gezond en duurzaam voedingspatroon

Duurzame voeding 4Gezond
Melk en melkproducten horen in een gezond en duurzaam voedingspatroon. Ze zijn een natuurlijke bron van belangrijke voedingsstoffen zoals proteïne, calcium, kalium, jodium, vitamine B2 en B12 en fosfor.

Duurzaam
Nederlandse melk behoort tot de meest duurzame melk ter wereld. De gemiddelde uitstoot van een Nederlandse melkkoe is 1,2 kilo CO2 per liter melk; wereldwijd is dat het dubbele, namelijk 2,4 kilo CO2 . Desondanks blijft de zuivelsector investeren in duurzaamheid en FrieslandCampina draagt hierin bij aan een duurzame zuivelketen.

Duurzame voeding 5Groeiende wereldbevolking

Door de groeiende wereldbevolking stijgt de vraag naar voedsel. Naar verwachting zullen er in 2050 bijna tien miljard mensen leven op de wereld. Om al deze monden te voeden zal de voedselproductie moeten stijgen met 70 procent ten opzichte van 2009. De Wereldvoedselorganisatie en het Wereld Natuur Fonds erkennen in de Zuivelverklaring van Rotterdam dat zuivel hier een grote rol in kan spelen. Naast voedselzekerheid levert zuivel een belangrijke bijdrage aan armoedebestrijding en de ontwikkelingskansen van familiebedrijven, kleine boeren en herders binnen en buiten Nederland.