Sustainable Developments Goals van de Verenigde Naties

De Verenigde Naties hebben Sustainable Developments Goals (SDG’s) opgesteld: 17 ambitieuze doelen die betrekking hebben op onderwerpen als verantwoorde productie en consumptie, klimaat, duurzame gemeenschappen, gezondheid en welzijn alsmede bestrijding van armoede en honger. Deze ontwikkelingsdoelen zijn ondertekend door 193 landen en bieden regeringen en het bedrijfsleven een routekaart om te komen tot een toekomst die eerlijker en duurzamer is. De FrieslandCampina-strategie route2020 en het duurzaamheidsbeleid nourishing by nature sluiten aan op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De voor FrieslandCampina meest relevante Sustainable Developments Goals zijn aangegeven bij de beschrijving van de strategische uitgangspunten.

Bijdrage van FrieslandCampina

SDG 2 “Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw”
SDG 3 “Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden”
SDG 7 “Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen”
SDG 8 “Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen”
SDG 12 “Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen”
SDG 17 “Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling”