Melk is niet de enige grondstof die FrieslandCampina gebruikt. FrieslandCampina streeft ernaar in 2020 alleen nog agrarische grondstoffen in te kopen uit volledig duurzaam beheerde bronnen. Naast duurzame inkoop, wil FrieslandCampina ook duurzaam produceren op zijn productielocaties. Bijvoorbeeld door het watergebruik te verminderen of in ieder geval gelijk te houden aan het niveau van 2010.

Duurzame inkoop agrarische grondstoffen

Naast melk gebruikt FrieslandCampina ook andere agrarische grondstoffen. FrieslandCampina streeft ernaar in 2020 alleen nog agrarische grondstoffen in te kopen uit volledig duurzaam beheerde bronnen. Agrarische grondstoffen die zullen worden ingekocht van duurzaam beheerde bronnen zijn onder meer cacao, soja, palmolie, geselecteerde fruitsoorten, rietsuiker, bietsuiker, zetmeel en papier voor verpakkingen. Dit zijn producten met erkende certificaten of producten waarvoor een plan voor duurzame ontwikkeling in samenwerking met leveranciers wordt opgesteld.

Biobased-drankenkarton

In 2015 heeft FrieslandCampina een nieuw biobased-drankenkarton geïntroduceerd in de markt. Voor de productie van de dop en de coating wordt gecertificeerd polyethyleen ingekocht, gemaakt van organisch restmateriaal. Het karton in het pak was al hernieuwbaar met de biobased-coating. De CO2-footprint van dit biobased-melkpak is 20 procent lager dan voorheen.

In 2015 is, in aanvulling op de resultaten van eerdere jaren, de ingekochte palmolie rechtstreeks van duurzame oorsprong (volgens RSPO, Round Table for Sustainable Palmoil) en is 5 procent van de rietsuiker ingekocht met Bonsucro-certificaten, een wereldwijd erkende standaard voor duurzame rietsuikerproductie.