Naast melk gebruikt FrieslandCampina ook andere agrarische grondstoffen. FrieslandCampina streeft ernaar in 2020 alleen nog agrarische grondstoffen in te kopen uit volledig duurzaam beheerde bronnen. Agrarische grondstoffen die zullen worden ingekocht van duurzaam beheerde bronnen zijn onder meer cacao, soja, palmolie, geselecteerde fruitsoorten, rietsuiker, bietsuiker, zetmeel en papier voor verpakkingen. Dit zijn producten met erkende certificaten of producten waarvoor een plan voor duurzame ontwikkeling in samenwerking met leveranciers wordt opgesteld.

In 2017 stijgt het aandeel ingekochte grondstoffen uit duurzaam beheerde bronnen tot 55 procent. Ten opzichte van 2016 is dit een toename van 12 procentpunten. Het aandeel ingekochte rietsuiker uit duurzaam beheerde bron is 16 procentpunten hoger. Zetmeel stijgt met 21 procentpunten en papieren verpakkingen met 14 procentpunten. Dit laatste is te danken aan de uitbreiding van de inkoop van duurzaam golfkarton.

Duurzame soja

De leden-melkveehouders dragen bij aan de verduurzaming van de teelt van soja. Het veevoer (met sojaschroot) dat de leden-melkveehouders kopen, is afkomstig van duurzame bronnen en gecertificeerd volgens de Round Table on Responsible Soy (RTRS) of vergelijkbare criteria.