Gezonde koeien en gezonde kalveren die het goed hebben zijn de trots van iedere melkveehouder. Net als voor koeien is er voor kalveren optimale zorg. Een pasgeboren kalf wordt – anders dan mensen – met een zeer beperkte natuurlijke weerstand geboren. Daarom besteedt een melkveehouder veel aandacht aan een goede zorg voor het kalf, waarbij hygiëne, goede voeding en het voorkomen van dierziektes speerpunten zijn.

Alle kalveren krijgen biest, de eerste melk van de koe vol belangrijke voedingsstoffen, om de kalveren een goede start te geven en hun weerstand snel te laten toenemen. De verzorger van de kalveren houdt continu in de gaten hoeveel de dieren drinken en of ze goed groeien.

KalfOK

Met de informatie uit het KalfOK-programma kunnen melkveehouders de zorg voor de kalveren verder optimaliseren. Melkveebedrijven met een goede KalfOK-score worden voor hun prestatie beloond met een toeslag via het Foqus planet-programma. Zo stimuleert FrieslandCampina de leden-melkveehouders om continu te verbeteren.

Alle melkveehouders hebben belang bij gezonde dieren met een goed welzijn. Ondanks alle zorg en aandacht kan het gebeuren dat een kalf niet sterk genoeg is en sterft. Alle melkveebedrijven van FrieslandCampina hebben inzicht in het kalversterfte op hun bedrijf. Als die te hoog is, is de melkveehouder verplicht om samen met de dierenarts een plan van aanpak op te stellen om de kalversterfte te verlagen. Er is ook een checklist voor gezonde kalveren beschikbaar voor de melkveebedrijven. De checklist en het plan van aanpak zijn samen met de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) opgesteld om zo tot de juiste acties te komen.