Een gezonde koe die het goed heeft, geeft melk van goede kwaliteit. De gezondheid en het welzijn van de koeien ligt de melkveehouders na aan het hart. Het is onderdeel van de duurzame melkveehouderij. In ons Foqus planet-programma staat beschreven hoe FrieslandCampina de zorg voor gezonde koeien garandeert.

“Je moet wel van koeien houden”

De ruim 18.000 leden-melkveehouders zijn iedere dag van de week bezig met hun dieren. Dat gaat altijd door. Elke dag melken, voeren, controles uitoefenen. Gert en Rianne Krol hebben een melkveebedrijf in het Limburgse Weert met 185 koeien. Gert houdt zich vooral met het melkvee bezig, zijn vrouw Rianne zorgt voor de kalveren. Gert en Rianne passen deelweidegang toe: een deel van de koeien loopt buiten, een deel blijft op stal. Wat betekent dierenwelzijn voor Gert Krol?

In onze stal hebben de koeien de ruimte om vrij rond te lopen, ze liggen op dikke matrassen met strooisel, ze kunnen eten en drinken wanneer ze willen en zich ieder uur van de dag laten melken bij de melkrobot. Hierdoor kunnen de koeien natuurlijk gedrag laten zien. Ze maken ook graag gebruik van de koeborstels, waar ze zich lekker laten masseren. Onze stal is vrij nieuw. Er is volop licht en doordat de wanden open zijn, komt er veel frisse lucht binnen. Je kunt zien dat de koeien zich op hun gemak voelen. Een gezonde koe die zich goed voelt, geeft het makkelijkst melk. We zijn afhankelijk van de koeien voor ons inkomen en we willen dat ze het goed hebben. Als melkveehouder moet je van koeien houden, anders beleef je geen plezier aan dit beroep.”

Download diverse foto's 18

“We zijn erg zorgvuldig met hun verzorging en met het voer. Een drachtige koe krijgt bijvoorbeeld een ander rantsoen dan koeien die al melk geven. Het juiste rantsoen is belangrijk voor de gezondheid van de kalveren en de koe. Wanneer een kalfje wordt geboren, willen we dat een zo goed mogelijke start geven. Dit doen we onder meer door eerst biest (melk van de moederkoe) en later speciale kalveropfok-melk te geven. De biest bevat veel antistoffen; zo verbetert de weerstand van kalveren. Ik doe ook mee aan de Kalf-Opfok Kwaliteitsscore (KalfOK). KalfOK geeft mij inzicht in de kwaliteit van de kalveropfok op mijn bedrijf en ondersteunt mij bij het geven van de beste zorg. In studiegroepen en samen met onze dierenarts zijn we voortdurend bezig met het verbeteren van de zorg voor onze koeien. Dat staat nooit stil.”