De ISO 26000 richtlijn is een praktische richtlijn om de principes, onderwerpen en uitdagingen op het gebied van MVO te implementeren in bestaande strategieën, werkzaamheden en processen van een bedrijf. De richtlijn helpt organisaties bij het in de praktijk brengen van MVO.
FrieslandCampina heeft ervoor gekozen om zijn zelfverklaring (self-declaration) elke drie jaar door een onafhankelijke, externe partij te laten verifiëren en zo aan te tonen dat de richtlijn wordt toegepast.
De controle is gebaseerd op de NPR9026+C1:2012 norm en biedt antwoorden op 40 vragen op het gebied van corporate social responsibility. LRQA (Lloyd’s Register) verifieert de zelfverklaring van FrieslandCampina en controleert of de zelfverklaring is opgesteld in overeenkomst met de geldende richtlijn. FrieslandCampina wil met de richtlijn invulling geven aan het aanwezige mvo-beleid en stakeholders actief hierover informeren.

ISO 26000-documenten