FrieslandCampina wil een inspirerende en betrouwbare werkgever zijn die zorgt voor kansen, een veilige en goede werkomgeving en relevante trainingen en opleidingen. FrieslandCampina is ervan overtuigd alleen met goed opgeleide mensen meer uit melk te kunnen halen en haar ambities waar te kunnen maken. Daarom staat het inspireren en motiveren van de medewerkers hoog in het vaandel. Persoonlijk bijdragen aan het oplossen van de drie wereldwijde uitdagingen van de onderneming versterkt het gevoel van betrokkenheid.

Wereldwijde HR-strategie

Om de route2020-ambities van FrieslandCampina te ondersteunen, is een wereldwijde Human Resources (HR)-strategie ontwikkeld. Centraal in deze HR-strategie staan drie kernthema’s: betrokkenheid, talent en verandering. FrieslandCampina streeft ernaar dat medewerkers persoonlijke voldoening halen uit hun werk. Persoonlijk bijdragen aan het oplossen van de drie wereldwijde uitdagingen van de onderneming versterkt het gevoel van betrokkenheid.

Betrokken medewerkers

Eén van de onderdelen van de HR-strategie is het betrekken van de medewerkers bij MVO en de MVO-doelstellingen. Alle activiteiten zijn gericht op het vergroten van de betrokkenheid bij onze missie: Nourishing by nature.

Lees meer over onze betrokken medewerkers in het MVO-verslag.