MVO-kerncijfers Koninklijke FrieslandCampina

Om de mvo-inspanningen van FrieslandCampina inzichtelijk te maken, publiceert de onderneming, naast de financiële kerncijfers ook cijfers op mvo-gebied. Bijvoorbeeld de CO2-uitstoot van onze productielocaties, maar ook het aantal ongevallen met verzuim (ook bekend als LTA’s).

De Nederlandse zuivelsector heeft zich, als onderdeel van de MJA3 en het convenant Schone en Zuinige Agrosectoren, tot doel gesteld jaarlijks een verbetering van 2 procent in energie-efficiëntie te bereiken. FrieslandCampina conformeert zich aan deze doelstelling door bij het produceren van zuivelproducten op de productielocaties gemiddeld 2 procent verbetering in energie-efficiëntie per jaar te bereiken.

Energie-efficiënte productie

Door investeringen in energie-efficiënte installaties wordt het energieverbruik per ton product verminderd. De energie-efficiëntie van FrieslandCampina is met 2,67 GJ/ton product praktisch gelijk gebleven aan vorig jaar. Dit ondanks de groei van de productie van kindervoeding en de toename van de melkaanvoer.