Een grazende koe is een onderdeel van het Nederlandse cultuurlandschap en wordt door burgers zeer gewaardeerd. FrieslandCampina stimuleert leden-melkveehouders in Nederland, België en Duitsland om hun koeien en jongvee te weiden. Om dit te stimuleren beloont FrieslandCampina zijn leden-melkveehouders voor weidegang, wanneer zij hun melkkoeien ten minste 120 dagen per jaar minimaal 6 uur per dag in de wei te laten grazen. De melkveehouders ontvangen hiervoor een weidegangtoeslag van bruto 1,50 euro per 100 kilo melk. Deelweidegang beloont FrieslandCampina met 0,46 euro per 100 kilo melk. Om hiervoor in aanmerking te komen dienen melkveehouders minimaal 25 procent van het rundvee dat op het melkveebedrijf aanwezig is ten minste 120 dagen per jaar minimaal zes uur per dag in de wei te laten grazen.

minimaal 120 dagen per jaar, ten minste zes uur per dag in de wei

Weidegang in 2018

In 2018 is het percentage leden-melkveebedrijven in Nederland waarvan de koeien in de wei lopen toegenomen naar 81,2 procent (2017: 79,4 procent en 2016: 78,2). Het aantal melkveebedrijven met weidegang nam toe met 303.

Doelstelling 2020

Met het stimuleren van weidegang wil FrieslandCampina de doelstelling op dit gebied halen, namelijk behoud van het 2012-niveau in 2020 (= 81,2 procent). In 2018 heeft FrieslandCampina deze doelstelling voor 2020 behaald. FrieslandCampina blijft weidegang onder zijn leden stimuleren. In 2014 lag het weidegangpercentage onder onze leden-melkveehouders op 77,2 procent, in 2015 op 77,9 procent, in 2016 op 78,2 procent en in 2017 op 79,4 procent.

Weidegang in de praktijk

In onderstaande video vertelt Tonny Groot Koerkamp over zijn ervaringen met een melkrobot in combinatie met weidegang. Het melkveebedrijf van Groot Koerkamp doet mee aan het project Robot & Weiden, een project van De Duurzame Zuivelketen en wordt mede-gefinancierd door ZuivelNL, de ketenorganisatie van de zuivelsector.

Assortiment weidemelkproducten

FrieslandCampina heeft een ruim assortiment zuivelproducten van weidemelk. Hiermee willen wij klanten en consumenten in staat stellen een bewuste keuze te maken voor weidemelkproducten en zo bij te dragen aan het behoud van de koe in het Nederlandse landschap.

Stichting Weidegang

Om de zichtbaarheid van koeien in het Nederlandse landschap te stimuleren, is Stichting Weidegang opgericht. De stichting geeft leden-melkveehouders advies over het toepassen van weidegang. Bovendien ontvangen leden-melkveehouders een toeslag om weidegang te ondersteunen. FrieslandCampina is een van de initiatiefnemers van deze stichting.

Meer informatie kunt u ook lezen op de website van de Duurzame Zuivelketen.