Water Stewardship voor FrieslandCampina WAMCO Nigeria

Lagos – Nigeria. Een stad van 21 miljoen mensen. Steeds meer mensen wonen in Lagos. 25 jaar geleden telde de stad nog 500.000 inwoners. Die snel groeiende bevolking zorgt voor een groeiende vraag naar schoon water.  Drinkwater is schaars in Nigeria en zeker in Lagos. De meeste mensen hebben geen toegang tot de watervoorziening.

FrieslandCampina WAMCO Nigeria heeft een productielocatie in Lagos waar gecondenseerde melk, langhoudbare melk wordt geproduceerd. Melk van het merk Peak is een leidend merk onder Nigeriaanse consumenten: voedzame zuivel vol waardevolle voedingsstoffen. Een productielocatie heeft zelf ook water nodig  om producten terug te koelen en om schoon te maken. Het water dat in de locatie wordt gebruikt, wordt goed gereinigd in de waterzuiveringsinstallatie op het eigen terrein. Een groepje meervallen zwemt in een wat verder gelegen kleine visvijver in het gereinigde water: een graadmeter voor de zuiverheid van water dat dus opnieuw gebruikt kan worden.

Maar FrieslandCampina WAMCO doet meer: in 2017  sloot het bedrijf zich aan bij de Alliance for Water Stewardship – een internationale organisatie die het goed gebruik van water met speciale programma’s bevordert. Het gebruik en beheer van water in de productielocatie is in kaart gebracht. Waar kan het verbruik minder? Hoe kwetsbaar is de watervoorziening? In samenwerking met omliggende bedrijven wordt gezocht naar oplossingen om water te besparen en een manier van werken te ontwikkelen die ook in andere landen kan worden gebruikt waar tekort aan water is. Op dit moment is FrieslandCampina in Nigeria bezig om het proces van certificeren door te lopen.

FrieslandCampina wordt gedreven door de purpose:  ‘nourishing by nature’. Het verminderen van het gebruik van schaarse grondstoffen als water is onderdeel van onze purpose. Een beter water management in de gemeenschappen waar wij werken helpt ons de beloften van onze purpose na te leven.