FrieslandCampina gebruikt palmolie voor verschillende producten en hoofdzakelijk voor de koffiemelk, vetpoeders, toppings en gezoete gecondenseerde melk. Palmolie wordt in veel producten gebruikt vanwege de functionele voordelen, zoals knapperigheid en krokantheid, neutrale smaak en geur, zachte en romige textuur, en uitstekend mondgevoel. Daarbij is palmolie ook een alternatief voor transvet. Palmolie wordt gemaakt uit de vrucht van de oliepalm die zijn oorsprong heeft in Afrika, maar tegenwoordig hoofdzakelijk uit Maleisië en Indonesië (90%), West-Afrika en Zuid-Amerika komt. Vanaf 2011 is 100 procent van onze palmolie RSPO-palmolie.

Een palmboom wordt maximaal 20 meter hoog en draagt het gehele jaar door vruchten met een piek van augustus tot en met oktober. Oliepalmen hebben 30 maanden nodig voordat ze hun eerste oogst leveren. De opbrengst is de hoogste van alle plantaardige oliën.

Onze beloftes

FrieslandCampina heeft zijn beleid voor duurzame palmolie in 2010 opgesteld en heeft beloofd om vanaf 2011 100 procent duurzame palmolie in te kopen, niet alleen in Europa, maar ook in Azië en Afrika. Dit beleid is van toepassing op palmolie, fracties van palmolie, palmpitolie, fracties van palmpitolie en op emulgatoren op basis van palmolie.

Onze partners: Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO)

FrieslandCampina is sinds 2007 lid van de Roundtable on Sustainable Palm Oil. Samen met palmolieboeren, het bedrijfsleven en handelsorganisaties alsook met NGO’s levert FrieslandCampina een bijdrage aan het verduurzamen van de productie van palmolie. In dit kader werkt FrieslandCampina actief samen met het Wereld Natuur Fonds ter ondersteuning van duurzame productie van palmolie in de betreffende landen, zoals Indonesië en Maleisië.

De RSPO is in 2004 opgericht ter bevordering van de productie en het gebruik van duurzame palmolie voor de mensen, de planeet en voorspoed en wordt sterk ondersteund voor het Wereld Natuur Fonds. Klik hier voor het standpunt van het WNF betreffende duurzame palmolie.

Indonesië en Maleisië produceren bijna 90 procent van alle palmolie ter wereld. Palmolie speelt een zeer belangrijke rol in de economie van deze regio’s. De belangrijkste probleempunten in relatie tot de productie van palmolie in deze regio’s zijn zowel sociale kwesties (zoals conflicten over landbezit, rechten van arbeiders en de situatie en behandeling van kleine boeren) als milieukwesties, zoals het regenwoud, herbestemming van veengrond, klimaatverandering en verlies van biodiversiteit. FrieslandCampina wil de duurzaamheid van de productie van agrarische grondstoffen en het behoud van het tropisch regenwoud en de biodiversiteit verder verbeteren. FrieslandCampina promoot actief het gebruik van RSPO-palmolie en ontving de Sustainable Palm Award 2012 van de Nederlandse Task Force Duurzame Palmolie. Op de scorekaart voor duurzaam ingekochte palmolie voor 2011 en 2013 van het WNF gooide FrieslandCampina hoge ogen voor de uitvoering van het beleid voor duurzame palmolie. Ook op de scorekaart voor duurzaam ingekochte palmolie voor 2016 van het WNF scoorde FrieslandCampina hoog.

Onze voortgang

1. Verantwoorde inkoop

In 2018 gebruikte FrieslandCampina ongeveer 134.000 ton producten op basis van palmolie voor de productie van onder andere koffiemelk, vetpoeders, toppings en gezoete gecondenseerde melk. Vanaf 2011 is dit 100 procent RSPO-palmolie.

Er bestaan verschillende soorten duurzaam ingekochte palmolie:

  1. Identity Preserved: Duurzame, van één enkele, identificeerbare gecertificeerde bron afkomstige palmolie die door de gehele leveringsketen van de gewone palmolie gescheiden wordt gehouden.
  2. RSPO Segregated: Duurzame, van verschillende gecertificeerde bronnen afkomstige palmolie die door de gehele leveringsketen van de gewone palmolie gescheiden wordt gehouden.
  3. RSPO Mass Balance: Duurzame, van gecertificeerde bronnen afkomstige palmolie wordt door de gehele leveringsketen met gewone palmolie gemengd.
  4. RSPO credits / Book & Claim: De leveringsketen wordt niet gecontroleerd op de aanwezigheid van duurzame palmolie. Fabrikanten en handelaars kunnen credits van door RSPO gecertificeerde telers, brekers en onafhankelijke kleine boeren kopen.

Op de website van de RSPO kunt u meer lezen over de leveringsketen van palmolie en de soorten certificeringen.

Palm olie 4

In 2018 kocht FrieslandCampina ongeveer 64 procent in via het fysieke leveringsketenmodel Segregated (gegarandeerd afkomstig van goedgekeurde en gecertificeerde plantages) en 18 procent via het Mass Balance-model. De resterende 18% werd via het Book & Claim-model met certificaten ingekocht.

FrieslandCampina rapporteert onze volumes van 100 procent door de RSPO gecertificeerde duurzame palmolie op de website van de RSPO.

Het gebruik van palmolie kan worden onderverdeeld in:

Palmolie (82% van het volume in 2018)                           Palmpitolie (18% van het volume van 2018)

Palm olie 2                                       Palm olie 1

Verdeeld in deze soorten bedraagt het door ons duurzaam ingekochte volume:

Palm olie 3

2. Traceerbaarheid van palmolie

Omdat FrieslandCampina zich sterk inzet voor meer traceerbare en verantwoord ingekochte leveringsketens, zullen wij voortgang tonen in het verzekeren van maximale traceerbaarheid van de herkomst van onze ingrediënten. Traceerbaarheid binnen de leveringsketen is een uitdagende en zich ontwikkelende taak en FrieslandCampina merkt op dat volledige transparantie niet altijd eenvoudig haalbaar is. Het is onze ambitie om hiervan een proces van controle, beoordeling en het in de loop van de tijd aanbrengen van de nodige verbeteringen in onze leveringsketen te maken om zo onze ambitie te vervullen.

Momenteel kan 82% van de palmolie en de palmpitolie die wereldwijd wordt ingekocht naar een groep van palmoliefabrieken worden teruggevoerd.Palm olie 5

Onze voortgang zal regelmatig worden bijgehouden en gerapporteerd. Klik hier voor de lijst van leveranciers en fabrieken en hier voor een aantal belangrijke logo’s. Hierin zijn de namen van onze belangrijkste leveranciers en een lijst van de fabrieken die verderop in de leveringsketen voor palmolie aan ons leveren, ieder voorzien van het land van herkomst, opgenomen. Deze leveranciers en fabrieken leveren 91% van het totale door FrieslandCampina ingekochte volume voor palmolie.

3. Goede inkomsten voor de boeren

Kleine boeren nemen 40% van de wereldwijde productie van palmolie voor hun rekening. FrieslandCampina heeft samen met Olenex (link naar Olenex pdf) / Wilmar een tweejarig programma ter ondersteuning van kleine boeren en kleine telers van oliepalmen in Colombia geïntroduceerd (gestart in 2018). De doelstelling van het programma is om kleine boeren en kleine telers in staat te stellen om op verantwoorde wijze palmolie te produceren overeenkomstig de belofte tot Geen ontbossing en Geen exploitatie, de leefomstandigheden te verbeteren en tegelijkertijd zorg te dragen voor de natuur.

Palm olie 6

WISSCo2 is de voortzetting van een reeks succesvolle programma’s voor training en kennisuitbreiding die Wilmar en Olenex vanaf 2016 in Zuid-Amerika hebben uitgevoerd: WISSH en WISSCo1. Via WISSCo2 proberen de partners vijf fabrieken uit de noordelijke zone in de departementen Cesar en Magdalena aan te trekken.

De vijf fabrieken die aan het WISSCo2-programma deelnemen, vertegenwoordigen bijna 10% van de palmolieproductie in Colombia en 34% van de noordelijke zone, wat staat voor een volume van bijna 169.000 ton. Als integraal onderdeel van WISSCo2 468 worden kleine boeren die aan de fabrieken leveren opgeleid en hierbij gaat het om bijna 10.000 hectare beplant land.

Over WISSCo2

WISSCo2 is een tweejarig trainingsprogramma dat Colombiaanse palmolietelers ondersteunt bij het toepassen van duurzame productiemethoden. Op dit moment hebben 437 kleine boeren uit de noordelijke regio zich ingeschreven voor het programma. Door middel van de trainingen zorgen Wilmar en Olenex ervoor dat een aanzienlijk deel van de ruwe palmolie uit dit inkoopgebied voldoet aan de criteria ‘No Deforestation’, ‘No Peat’, ‘No Exploitation’ (NDPE).

Aanvullende informatie over het partnerschap tussen FrieslandCampina, Olenex en Wilmar voor het programma ter ondersteuning van kleine boeren in Colombia vindt u hier.

Een update van het WISSCO2-project ‘Empowering Colombian Smallholders’ kunt u hier (EN) vinden.

Klik hier voor het document met vragen en antwoorden over duurzame palmolie.