FrieslandCampina werkt samen met de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken met als doel om mensen in Nederland die onder de armoedegrens leven te voorzien van zuivelproducten. In de praktijk gaat het om een miljoen zuivelproducten per jaar. Dit sluit perfect aan bij de inspanningen van de Voedselbanken om de voedselpakketten te voorzien van producten met meer voedingswaarde. FrieslandCampina neemt ook de logistieke kosten van het leveren van deze zuivelproducten voor zijn rekening, waardoor de zuivelproducten beter verspreid worden over de voedselbanken in Nederland. Daarnaast wordt expertise op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteitsborging en gezonde voeding beschikbaar gesteld.

Voedingswaarde naar een hoger niveau

Leo Wijnbelt, voorzitter van Voedselbanken Nederland: “De voedselbanken in Nederland spannen zich al een geruime tijd in om meer gezonde producten in de voedselpakketten te krijgen. De wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties wijst ook op het belang van zuivel als onderdeel van een gebalanceerd voedingspatroon. Zuivel bevat van nature belangrijke voedingstoffen zoals eiwitten, vitaminen B2, B12 en calcium. De continue aanvoer van zuivelproducten naar alle voedselbanken van Nederland is daarom een belangrijke vervolgstap in de reeds bestaande samenwerking met FrieslandCampina.”

Zuiveldrank voor voedselbanken Nederland

Sinds juli 2016 levert FrieslandCampina een zuiveldrank speciaal voor de voedselbanken in Nederland. In de productielocatie Maasdam worden de yoghurtdranken Optimel, Vifit, GoedeMorgen! en Yoki geproduceerd. Aan het einde van de productie blijft vaak een deel van de zuiveldrank over. Deze zuiveldrank vol nutriënten wordt in een speciale verpakking geleverd aan de voedselbanken. Een prachtige invulling van onze purpose: betere voeding voor de wereld.

Zuiveldrank voor voedselbanken

Voedselbanken Nederland

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De Vereniging van Voedselbanken Nederland, waarbij 149 voedselbanken zijn aangesloten, helpt een deel van deze groep door het verstrekken van voedselpakketten. Ruim 70% van de voedselbankklanten is voedselonzeker. Dit betekent dat deze mensen niet altijd de mogelijkheid hebben om voldoende of gezond en gevarieerd te eten. Wat hun voedingsinname betreft zijn voedselbankklanten voor een groot deel afhankelijk van wat ze wekelijks in hun voedselpakket krijgen (onderzoek Vrije Universiteit Amsterdam d.d. 19 mei 2014).