Samenwerking verduurzaming van de Nederlandse melkveehouderij

Verduurzaming van de Nederlandse melkveehouderij

De Nederlandse zuivelsector heeft met de overheid en andere partijen een aantal op duurzame productie en duurzame melkveehouderij gerichte overeenkomsten gesloten. Deze overeenkomsten zijn:

Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij

In mei 2009 heeft FrieslandCampina zich gecommitteerd aan de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij via de NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie). Dit houdt zes prioriteiten in, zijnde innovatieve koeienstallen en veeteeltsystemen, diergezondheid en dierwelzijn, verbinding met de maatschappij, energie en het milieu, markt en ondernemerschap, en verantwoorde consumptie. Binnen deze Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij werkt FrieslandCampina samen met, onder andere, de Dierenbescherming, Natuur & Milieu, LTO Nederland, Interprovinciaal Overleg, het Ministerie van Economische Zaken en organisaties uit de vleesverwerkende industrie.

Duurzame Zuivelketen

De Duurzame Zuivelketen is een onderdeel van ZuivelNL, de brancheorganisatie van de Nederlandse zuivelsector, en een gezamenlijk initiatief van de NZO en LTO Nederland. Samen verwerken de 13 zuivelbedrijven die lid zijn van de NZO 98% van alle in Nederland geproduceerde melk. LTO Nederland vertegenwoordigt ongeveer 70% van de 18.000 Nederlandse melkveehouders. De Duurzame Zuivelketen is ook lid van het Dairy Sustainability Framework.

De adviesraad van Duurzame Zuivelketen adviseert de stuurgroep omtrent de doelstellingen van de organisatie en de implementatie hiervan. De leden van de adviesraad zijn vertegenwoordigers van de Dierenbescherming, Natuurmonumenten, het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, CLM, Wageningen Livestock Research – WUR, Nederlandse banken (Rabobank, ABN AMRO, ING), VLB, Nevedi, KNMvD, NAJK, CBL en Natuur & Milieu.