FrieslandCampina en het Nederlandse Rode Kruis werken sinds 2013 samen en ontwikkelen gezamenlijke noodhulpproducten en onderwijsprogramma’s gericht op gezonde voeding.

Deze samenwerking is in 2014 uitgebreid en samen hebben we ons ten doel gesteld:

  • bestrijden van honger en nutriëntentekort voor mensen in nood
  • bijdragen aan voedselzekerheid
  • versterken van de weerbaarheid van mensen in kwetsbare situaties

Projecten in 2014 en 2015

De samenwerking met het Rode Kruis kreeg in 2014 in verschillende landen vorm. Zo is er door FrieslandCampina Indonesia samen met een landelijke supermarktketen een initiatief ontwikkeld om kwetsbare kinderen toegang tot de basisgezondheidszorg te geven en voor te lichten over hygiëne. In 2015 schonk FrieslandCampina WAMCO Nigeria 20.000 pakken melk als ondersteuning in de voeding van mensen in vluchtelingenkampen in Nigeria.

Betrokkenheid van FrieslandCampina-medewerkers

Ook de medewerkers van FrieslandCampina voelen zich betrokken bij deze samenwerking. Zo hebben medewerkers een donatie bij elkaar gelopen door deel te nemen aan de Zevenheuvelenloop  (Nederland). Ook heeft een interne actie in het teken van het jaarlijkse radioprogramma 3FM Serious Request een donatie opgeleverd voor het Glazen Huis.Verder zijn er in 2014 acties ingezet voor het inzamelen van geld ter bestrijding van Ebola in West-Afrika.

In totaal heeft FrieslandCampina, sinds de ondertekening van de partnerovereenkomst in maart 2012, bijna 700.000 euro gedoneerd aan het Nederlandse Rode Kruis.

Andere manieren om bij te dragen

FrieslandCampina wil nieuwe campagnes ontwikkelen om de inkomsten van het Rode Kruis te verhogen en aandacht te genereren voor thema’s die van gemeenschappelijk belang zijn. Zo zullen, in samenwerking met het Nederlandse Rode Kuis, de mogelijkheden voor een campagne voor de Voedselbank verkend worden. Internationaal zal FrieslandCampina de projecten in Nigeria en Indonesië als voorbeeld gebruiken en zal er een strategie ontwikkeld worden voor het stimuleren en faciliteren van nieuwe initiatieven in de wereld.

Burgernetwerk Ready to help

In 2015 werkt FrieslandCampina aan het promoten van het burgernetwerk Ready to help van het Rode Kruis. Hier kunnen alle medewerkers van FrieslandCampina zich vrijwillig bij aansluiten. In geval van nood in Nederland, wordt dit netwerk ingezet om ondersteuning te bieden, zoals het vullen van zandzakken of uitdelen van hulpgoederen.

Lees meer over onze samenwerking op de website van het Rode Kruis.