Sinds 2012 werken FrieslandCampina en Agriterra officieel samen om via het Dairy Development Programme (DDP) lokale melkveehouders en hun organisaties in Azië en Afrika te ondersteunen door het delen van praktijkkennis en ervaring. Daarmee brengen we de zuivelproductie kwalitatief en kwantitatief op een hoger niveau, halen boeren een beter inkomen uit hun bedrijf en dragen we bij aan een leefbaar en economisch sterk platteland. Ook helpt het om jongeren te interesseren voor het agrarisch ondernemerschap door het economisch toekomstperspectief te verbeteren en daarmee in te spelen op de wereldwijd snel toenemende gemiddelde leeftijd van boeren. Op maandag 29 oktober ondertekenden Hein Schumacher, CEO van FrieslandCampina, en Marc Calon, voorzitter van het bestuur van Agriterra, een overeenkomst om de samenwerking tussen de twee organisaties voor een periode van 5 jaar te verlengen.

Feiten en cijfers van 2015-2018

  • Leden-melkveehouders en medewerkers van FrieslandCampina hebben meer dan 100 adviesmissies uitgevoerd ter ondersteuning van meer dan 50 (zuivel)coöperaties in Thailand, Indonesië, Maleisië, China, Vietnam, Nigeria, Kenia, Oeganda, Tanzania, Ethiopië, Zambia en Rwanda  bijvoorbeeld op het gebied van goed bestuur, human resource management, marketing, farm management, ledenbetrokkenheid, financiën  en voorlichting.
  • 26 Nederlandse leden-melkveehouders van FrieslandCampina maken onderdeel uit van het zogenoemde Farmer2Farmer-programma (F2F). Samen voerden de F2F -trainers 25 missies uit om lokale boeren te trainen en te adviseren op het gebied van Good Dairy Farming Practices.
  • Elk jaar bereikt FrieslandCampina direct en indirect meer dan 250.000 melkveehouders via het Dairy Development Programma
  • 660.000 boeren profiteren wereldwijd van Agriterra’s advies, training en uitwisseling. Dit is alleen mogelijk door partnerships zoals die met FrieslandCampina
  • Agriterra heeft vele partners binnen de Nederlandse coöperatieve sector: meer dan 700 experts zijn beschikbaar voor adviesopdrachten en training van coöperaties en boerenorganisaties wereldwijd

Krachten bundelen

Schumacher: “Het partnership is een van de manieren waarop FrieslandCampina invulling geeft aan haar purpose nourishing by nature. Door de krachten te bundelen met Agriterra ondersteunen we boeren in andere delen van de wereld om een beter inkomen en bestaan te realiseren en de voedselzekerheid te verbeteren. Leden-melkveehouders en werknemers van FrieslandCampina komen zeer enthousiast terug van hun missies, omdat ze in korte tijd zuivelcoöperaties hebben kunnen ondersteunen om grote stappen te zetten. Ik kijk er naar uit om samen met Agriterra impact te blijven maken. ”

Calon: “Wij denken dat het overdragen van coöperatieve kennis door FrieslandCampina een positief effect heeft. Het werken met een pool van deskundigen uit de Nederlandse coöperatieve sector is kenmerkend voor Agriterra. Deze Agripool-experts adviseren, trainen en delen hun ervaring van boer tot boer en spreken hun taal. De overeenkomst van vandaag tussen FrieslandCampina en Agriterra staat symbool voor de gezamenlijke ambities en doelen in de wereldwijde ontwikkeling van de zuivelsector. We zijn zeer verheugd om de komende 5 jaar verder met elkaar samen te werken.”