Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben wereldwijd meer dan 1,6 miljard volwassenen last van overgewicht. Het aantal mensen met overgewicht en obesitas stijgt nog steeds in zowel ontwikkelde als in ontwikkelingslanden. Deze trend is met name bij kinderen en adolescenten alarmerend. Maar liefst twintig miljoen kinderen onder de vijf jaar zijn te zwaar. FrieslandCampina neemt deze gegevens zeer serieus en hanteert daarom een nieuwe reclamenorm ten aanzien van zwaarlijvigheid. Deze norm zal vanaf 1 januari 2010 worden ingevoerd.

Wat is het probleem?

De meeste kinderen jonger dan zes jaar weten niet dat reclame bedoeld is om producten te verkopen. Pas als ze ouder zijn, zo rond de twaalf jaar, begrijpen kinderen precies wat het doel is van reclame. Dus als bedrijven geen verantwoord reclamebeleid voeren kan dit leiden tot ongezonde eet- en leefgewoontes.

Ons doel

Door het hanteren van een reclamenorm voor op kinderen gerichte reclame willen wij een bijdrage leveren aan verantwoorde reclame. Zo willen we kinderen helpen bij het ontwikkelen van een gezond voedingspatroon en overgewicht en obesitas voorkomen.

Wat doen we om dit doel te bereiken?

Consumenten, overheden, NGO’s, producenten en leveranciers van voedingsmiddelen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van overgewicht. Als FrieslandCampina beschouwen wij het als onze verantwoordelijkheid om daar voortdurend aandacht aan te besteden. Daarom volgen wij bij reclame in relatie tot obesitas de lokale wet- en regelgeving, de overeengekomen nationale reclamecodes in het land van verkoop en onze nieuwe norm. Voor Nederland betekent dit dat, naast de FrieslandCampina norm, ook de vrijwillige code van de FNLI van toepassing is.

Nieuwe norm

De nieuwe norm is van toepassing op alle wereldwijde reclame en promotionele acties voor merkproducten van FrieslandCampina. Zo zijn er voorschriften voor reclame in het algemeen, voor op kinderen gerichte reclame in het algemeen, voor reclame gericht op kinderen onder de twaalf jaar binnen de Europese Unie (EU) en voor schoolprogramma’s waaronder schoolmelk. Onze doelstellingen zijn helder: wij willen ervoor zorgen dat we de consument niet misleiden, dat we gezonde eet- en leefgewoontes niet ondermijnen, dat we geen misbruik maken van het vertrouwen van kinderen, dat we kinderen beschermen (binnen en buiten de omgeving van de school) en gezonde eet- en leefgewoontes stimuleren.

Onze regels zijn vergelijkbaar met die van andere belangrijke producenten van voedingsmiddelen. U vraagt zich misschien af waarom de norm specifieke regels kent voor reclame ten aanzien van kinderen onder twaalf jaar binnen de EU. U weet wellicht dat obesitas en reclame gericht op kinderen discussiepunten zijn, met name binnen de EU. De EU moedigt de lidstaten aan om reclamecodes te ontwikkelen en zal in 2010 de vooruitgang op dit punt onderzoeken. FrieslandCampina zal binnen de EU voor de specifieke doelgroep, kinderen onder twaalf jaar, alleen reclame maken voor gezonde voedingsmiddelen.

FrieslandCampina wereldwijd

Terwijl in de ene helft van de wereld obesitas een groot probleem is, sterven in andere delen van de wereld mensen van de honger. FrieslandCampina is zich daar terdege van bewust en werkt daarom aan een betere toekomst voor mensen over de hele wereld. Ontdek zelf wat wij doen in andere samenlevingen.

  • Duurzaamheid en verantwoordelijkheid in de praktijk
    Duurzaamheid en verantwoordelijkheid in de praktijk
    Wat doet FrieslandCampina om waarde toe te voegen en op een klimaatneutrale manier te groeien?