Compassion in World Farming

Op 30 oktober 2013 reikte Compassion in World Farming (CIWF), een organisatie gericht op het welzijn van boerderijdieren, de Good Farm Animal Welfare Awards uit. FrieslandCampina ontving de Good Dairy Award voor Foqus planet en de activiteiten die het binnen dit programma heeft ontplooid om weidegang en diergezondheid te bevorderen.

Unilever

FrieslandCampina’s inspanningen op het gebied van MVO hebben geresulteerd in de benoeming tot voorkeursleverancier door Unilever.