FrieslandCampina en Jongeren Op Gezond Gewicht zetten zich in om kinderen meer te laten bewegen en aandacht te geven aan gezonde voeding. Bijvoorbeeld door samenwerking met het FrieslandCampina Institute door het verspreiden van kennis en educatief materiaal over gezonde voeding. Hierbij wordt ook de link gelegd met de invloed die voeding heeft op het herstel na bewegen en sporten.

JOGG

FrieslandCampina is ook ondertekenaar van het Akkoord ‘Gezonde Voeding op Scholen’. Dit Akkoord is gericht op een gezond voeding- en drankenaanbod op scholen als een belangrijke basis voor een gezonde leefstijl van jongeren en waarvan de uitvoering door Jongeren Op Gezond Gewicht wordt gecoördineerd. Het Akkoord richt zich op alle individuele scholen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs die bediend worden door een ondertekenaar van het Akkoord.

Lees meer op de site van Jongeren Op Gezond Gewicht.