FrieslandCampina Corporate Policy en Standaard voor de Marketing van Zuigelingenvoeding

Borstvoeding is de beste manier om gezonde groei en ontwikkeling van zuigelingen te verzekeren tijdens de eerste maanden van het leven. Om die reden ondersteunt FrieslandCampina de aanbeveling van de WHO voor exclusieve borstvoeding gedurende de eerste zes maanden van het leven en doorgaan met borstvoeding tot twee jaar of ouder, samen met de invoering van veilige en passende aanvullende voeding tot twee jaar of ouder.

FrieslandCampina is vastbesloten om zich te houden aan het doel en de principes van de ‘WHO International Code of Marketing of Breast Milk Substitutes’ en de daaropvolgende relevante WHA Resoluties. De principes van de Code en de daarmee samenhangende regels voor verantwoorde marketing voor voedingsmiddelen voor zuigelingen en jonge kinderen is goed verankerd in de manier van werken van FrieslandCampina.

De FrieslandCampina Corporate Policy voor de Marketing van Zuigelingenvoeding geeft een overzicht van de bedrijfsvoering van de marketing en verkoop van voedingsmiddelen voor zuigelingen en jonge kinderen. Negen zogenaamde ‘leidende principes’ staan centraal in het beleid. Zij beschrijven verantwoordelijke marketingpraktijken die medewerkers en partners van FrieslandCampina, betrokken bij de marketing en verkoop van deze producten, moeten volgen. In de FrieslandCampina Corporate Standaard voor de Marketing van Zuigelingenvoeding worden de verantwoordelijke marketingpraktijken meer gedetailleerd beschreven en gerelateerd aan elk artikel van de WHO-code.

Het geactualiseerde wereldwijde beleid is herzien om het belang van verantwoordelijke marketingpraktijken te versterken, haar werkzaamheden voortdurend te verbeteren en haar processen verder te versterken. De herziende Corporate Policy en Standaard voor de Marketing van Zuigelingenvoeding worden wereldwijd geïmplementeerd en worden voortdurend gecontroleerd.

FrieslandCampina blijft vastbesloten om bij te dragen aan het leveren van veilige en adequate voeding voor zuigelingen en jonge kinderen door de bescherming en bevordering van borstvoeding en door het juiste gebruik van moedermelkvervangers te waarborgen, op basis van adequate informatie en door middel van correcte marketing en distributie.

Download de FrieslandCampina Corporate Policy Marketing of Infant foods.
Download de FrieslandCampina Corporate Standard Marketing of Infant foods.