FrieslandCampina is onderdeel van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC)

De Dutch Sustainable Growth Coalition wordt geleid door de CEO’s van acht Nederlandse multinationals. Zij zijn ervan overtuigd dat de veranderingen en innovaties op gebieden als energievoorziening, grondstofgebruik en voedselsystemen Nederland een nieuw toekomstperspectief kunnen bieden. Een perspectief van duurzame welvaart en kansen voor iedereen. Wij willen deze transities in Nederland versnellen en ook internationaal aanjagen door de ontwikkeling van duurzame bedrijfsmodellen. Want daar zijn ondernemers goed in. Samen met anderen. Onze strategie is shape, share and stimulate:

Shape

De multinationals ontwikkelen zelf duurzame bedrijfsmodellen en ondernemen actie om de omslag in hun eigen sector, productieketens en bedrijf vorm te geven. Zoals de omslag naar duurzame energiebronnen en een circulaire economie.

Share

Via publicaties en bijeenkomsten wil de coalitie voorbeelden en ervaringen delen, duurzaam leiderschap verder aanmoedigen en de dialoog over complexe noodzakelijke transities stimuleren. Nationaal en internationaal.

Stimulate

De coalitie jaagt het debat aan en doet concrete beleidsaanbevelingen ‘that will move the boundaries’ om de transitie naar een duurzame, circulaire en inclusieve samenleving in ons land te versnellen.

DSGC coalitie

De CEO’s van acht Nederlandse multinationals hebben in 2012 de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) gevormd. Zij willen de ontwikkeling naar een toekomstbestendige wereld versnellen. AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell en Unilever nemen het voortouw in het implementeren van duurzame businessmodellen. Samen met andere ondernemers en beleidsmakers bouwen ze zo aan een groene, circulaire en sociale economie. De coalitie wordt gesteund door VNO-NCW en MKB-Nederland.

Meer informatie over de Dutch Sustainable Growth Coalition kunt u lezen op de DSGC-website.