Naar school in Vietnam

Ieder kind heeft recht op onderwijs, onderwijs is de sleutel naar de toekomst. Dat is waar het  Den Dom Dom programma van FrieslandCampina in Vietnam voor staat. Vanaf 2002 is er ieder jaar een nieuwe school gebouwd op het platteland van Vietnam (en soms zelfs twee)  of een oude school drastisch gerenoveerd. Maar liefst twintig scholen zijn sinds 2002 in verre en dikwijls arme gebieden neergezet. De scholen waren een geschenk aan de lokale gemeenschappen, de onderwijzers worden gefinancierd door de overheden. Maar zelfs als er een school staat  betekent dat nog niet dat kinderen zomaar naar school kunnen. In de afgelopen jaren zijn nog eens 25.000 beurzen verstrekt aan ouders van kinderen om ze ook daadwerkelijk naar school te sturen.

Sinds 1996 is FrieslandCampina actief in Vietnam. Met zuivelproducten van het merk Dutch Lady heeft FrieslandCampina zich een goede positie verworven. Enkele jaren na de start van de onderneming in Vietnam was de tijd rijp om iets waardevols terug te gaan geven aan het land en de mensen die er wonen. Kinderen in afgelegen gebieden hebben de minste kansen op goed onderwijs. Reden om samen met overheden te gaan werken aan het bouwen van nieuwe scholen. Vanaf 2002 heeft het Den Dom Dom programma zich ontwikkeld van een programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen tot een sociale beweging. Sinds 2012 zijn steeds meer organisaties en mensen betrokken bij het programma. Een partnerschap met de Vietnamese tv-zender VTV2 zorgde voor 22 reality tv shows. Via een sms konden kijkers de school of de plek kiezen waaraan ze wilden doneren. Den Dom Dom inspireerde mensen om mee te gaan doen en denken over het onderwijs aan kinderen: de hele maatschappij geeft om onderwijs en het recht van kinderen om naar school te kunnen gaan.

Het verhaal van Den Dom Dom is nog lang niet voorbij. In september 2015 hebben de Verenigde Naties de ‘sustainable development goals’ op de agenda gezet. Onderwijs is een van die doelen die voor 2030 gerealiseerd moet zijn. Het Den Dom Dom programma zal nieuwe stappen zetten, samen met overheden om armoede en honger te bestrijden via onderwijs, en om gezondheid en gelijkheid na te streven voor alle kinderen.