Mondiale uitdagingen en kansen

De wereldbevolking groeit naar verwachting tot ruim 9 miljard mensen in 2050. 70 procent van hen zal in grote steden wonen. Het voeden van deze groeiende populatie is een enorme uitdaging en heeft implicaties voor mens, dier én voor milieu. Hoe kan er voldoende en betaalbare nutriëntrijke voeding worden geproduceerd? Nu al is vruchtbare grond en schoon drinkwater schaars in veel gebieden in de wereld en de druk op het milieu wordt alleen maar groter. En zelfs als de beschikbaarheid van grond en water geen probleem vormt, zijn er dan wel genoeg boeren om ons dagelijks voedsel te produceren? En kunnen zij hiermee voldoende inkomen realiseren om zichzelf en hun gezinnen te onderhouden? FrieslandCampina wil met zijn activiteiten een bijdrage leveren aan het oplossen van drie mondiale uitdagingen.

De groeiende wereldbevolking

  • Het voeden van de groeiende wereldbevolking
  • De beschikbaarheid van voldoende nutriënt- en energierijke voeding en de betaalbaarheid van voedsel voor brede bevolkingsgroepen
  • Het behouden van voedselveiligheid en consumentenvertrouwen

Voldoende boeren om voedsel te verbouwen

  • Jongeren interesseren voor het vak van boer door toekomstperspectief te bieden en daarmee in te spelen op de wereldwijd snel vergrijzende populatie boeren
  • Boeren moeten een voldoende hoog inkomen kunnen realiseren voor een verantwoorde bedrijfsvoering en het creëren van een positieve toekomst voor zichzelf en hun kinderen
  • Wereldwijd zijn 750-900 miljoen mensen voor hun inkomen afhankelijk van de melkveehouderij

Schaarste aan natuurlijke hulpbronnen

  • Inspelen op de toenemende schaarste aan land, water en andere natuurlijke hulpbronnen door efficiënter te produceren
  • Het verlagen van de CO2-uitstoot en meer gebruik maken van hernieuwbare energie
  • Bijdragen aan het behoud van biodiversiteit

Mensen wereldwijd voorzien van de juiste voedingsstoffen is dé uitdaging. Melk bevat van nature essentiële voedingsstoffen zoals eiwitten, vitamines B2 en B12, en mineralen zoals calcium. Door het aanbieden van betrouwbare en smakelijke zuivelproducten levert FrieslandCampina een bijdrage aan het veiligstellen van voedsel- en nutriëntenzekerheid. Daarbij streeft FrieslandCampina ernaar de druk op natuurlijke hulpbronnen en het milieu te beperken.