Mondiale uitdagingen en kansen

De groeiende wereldbevolking voorzien van de juiste nutriënten is dé uitdaging voor de komende decennia voor de internationale voedingsmiddelensector. Melk bevat van nature essentiële voedingsstoffen zoals eiwitten, vitamines B2 en B12, en mineralen zoals calcium. Met het aanbieden van betrouwbare, relevante en voedzame zuivelproducten levert FrieslandCampina een bijdrage aan het veiligstellen van de voedsel- en nutriëntenzekerheid. Daarbij streeft FrieslandCampina ernaar de druk op natuurlijke hulpbronnen en het milieu te beperken. De purpose van FrieslandCampina – nourishing by nature – staat voor betere voeding voor consumenten in de wereld, goede inkomsten voor onze boeren, nu en in de toekomst.

De groeiende wereldbevolking

  • Het voeden van de groeiende wereldbevolking
  • De beschikbaarheid van voldoende nutriënt- en energierijke voeding en de betaalbaarheid van voedsel voor brede bevolkingsgroepen
  • Het behouden van voedselveiligheid en consumentenvertrouwen

Voldoende boeren om voedsel te verbouwen

  • Jongeren interesseren voor het vak van boer door toekomstperspectief te bieden en daarmee in te spelen op de wereldwijd snel vergrijzende populatie boeren
  • Boeren moeten een voldoende hoog inkomen kunnen realiseren voor een verantwoorde bedrijfsvoering en het creëren van een positieve toekomst voor zichzelf en hun kinderen
  • Wereldwijd zijn 750-900 miljoen mensen voor hun inkomen afhankelijk van de melkveehouderij

Schaarste aan natuurlijke hulpbronnen

  • Inspelen op de toenemende schaarste aan land, water en andere natuurlijke hulpbronnen door efficiënter te produceren
  • Het verlagen van de broeikasgassenuitstoot en meer gebruik maken van hernieuwbare energie
  • Bijdragen aan het behoud van biodiversiteit