Verder ontwikkelen van melkveebedrijven in Azië, Afrika en Oost-Europa

FrieslandCampina heeft meer dan 140 jaar ervaring in de wereld van melkveehouderij en benut de opgedane kennis om melkveebedrijven in specifieke landen in Azië, Afrika en Oost-Europa verder te ontwikkelen onder meer via het Dairy Development Programme. Zo draagt FrieslandCampina bij aan voedselzekerheid, het duurzamer produceren van melk en het verbeteren van de positie van melkveehouders in een aantal focus landen. Om dit te bereiken, richt FrieslandCampina zich in het Dairy Development Programme op het delen van sectorkennis en expertise door middel van trainingen, kennispartnerschappen en het initiëren en ondersteunen van projecten ter verbetering van de infrastructuur van de melkveehouderij. Het Dairy Development Programme ondersteunt lokale melkveehouders (voornamelijk kleine boeren) met name in Indonesië, Thailand, Vietnam, Maleisië, China, Rusland, Roemenië en Nigeria, om de kwaliteit van hun melk te verbeteren, de productiviteit per koe te verhogen en om toegang tot de markt te krijgen.

Activiteiten Dairy Development Programme 2015

In 2015 hebben lokale DDP teams 6.306 melkveehouders getraind in onderwerpen zoals dierenwelzijn, vruchtbaarheid, kalveropfok, melkkwaliteit en hygiëne, veevoeder- en watermanagement, huisvesting, data management, en melktechnieken. Als onderdeel van het Farmer2Farmer programma, hebben acht Nederlandse melkveehouders 286 collega’s uit Thailand, Maleisië en Indonesië getraind en geadviseerd. Daarnaast hebben dertien medewerkers van FrieslandCampina hun kennis over marketing, HR-management, financiën, goed bestuur en melkverwerking gedeeld met meer dan twintig zuivelcoöperaties in Azië en Afrika. Ook heeft FrieslandCampina 48 studiereizen georganiseerd naar Nederland voor 625 zuivelexperts uit China, Vietnam, Myanmar, Indonesië, Maleisië en Nigeria. Informatie over de dairy zone in Vietnam.

Verdere ontwikkelingen

Vanaf 2017 zal de voortgang van het Dairy Development Programme in Vietnam, Thailand, Maleisië, Indonesië en Nigeria worden gemeten aan de hand van drie indicatoren:

  1. het aantal boeren dat heeft deelgenomen aan een trainingsprogramma
  2. de productiviteit per koe
  3. de gemiddelde score op de Good Dairy Farming Practices (GDFP)

Aan de hand van deze indicatoren zal worden gerapporteerd.

Dairy Developement Programme in een oogopslag

De werkzaamheden van het Dairy Development Programme in één overzicht (ook beschikbaar in .PDF-formaat).