Betere voeding
Goede inkomsten voor onze boeren
Nu en in de toekomst

Goede inkomsten voor onze boeren

FrieslandCampina streeft ernaar zoveel mogelijk waarde aan melk toe te voegen. Die waardecreatie komt onder meer tot uitdrukking in de hoogte van de prestatietoeslag die wordt uitgekeerd bovenop de garantieprijs die de ledenmelkveehouders voor de melk ontvangen.

FrieslandCampina heeft meer dan 140 jaar ervaring in melkveehouderij en benut de opgedane kennis om melkveebedrijven in landen in Azië, Afrika en Oost-Europa verder te ontwikkelen.  Dit sluit aan op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties: ‘Einde aan armoede’ (SDG 1), ‘Einde aan honger’ (SDG 2), ‘Fatsoenlijke banen en economische groei’ (SDG 8) en ‘Partnerschappen voor de doelen’ (SDG 17).

Meer geld naar leden, maar waardecreatie neemt af

Over het jaar 2017 is bovenop de garantieprijs in totaal 142 miljoen euro aan leden-melkveehouders uitgekeerd (2016: 371 miljoen euro). Hiervan is de prestatietoeslag 110 miljoen euro (1,03 euro per 100 kilo melk, exclusief btw). De uitgifte van ledenobligaties over 2017 bedraagt 32 miljoen euro (0,30 euro per 100 kilo melk, exclusief btw). In totaal bedragen de prestatietoeslag en uitgifte ledenobligaties per 100 kilo melk 1,33 euro (2016: 3,44 euro), een daling van 61,3 procent. De afname is het gevolg van de aanpassing in de winstverdeling en een lager resultaat van de onderneming. Voor een uitgebreide beschrijving van FrieslandCampina’s financiële prestaties en winstgevendheid in 2017, zie het hoofdstuk ‘Verslag Executive Board’ vanaf pagina 30 in het jaaroverzicht 2017 of bekijk de pagina met financiële kerncijfers.