Betere voeding
Goede inkomsten voor onze boeren
Nu en in de toekomst

Goede inkomsten voor onze boeren

FrieslandCampina streeft ernaar zoveel mogelijk waarde aan melk toe te voegen. Die waardecreatie komt onder meer tot uitdrukking in de hoogte van de prestatietoeslag die wordt uitgekeerd bovenop de garantieprijs die de ledenmelkveehouders voor de melk ontvangen.

FrieslandCampina heeft meer dan 140 jaar ervaring in melkveehouderij en benut de opgedane kennis om melkveebedrijven in landen in Azië, Afrika en Oost-Europa verder te ontwikkelen.  Dit sluit aan op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties: ‘Einde aan armoede’ (SDG 1), ‘Einde aan honger’ (SDG 2), ‘Genderlijkheid (SDG 5), ‘Fatsoenlijke banen en economische groei’ (SDG 8), ‘Verantwoorde consumptie en productie’ en ‘Partnerschappen voor de doelen’ (SDG 17).

Meer geld naar leden, maar waardecreatie neemt af

Over het jaar 2018 werd bovenop de FrieslandCampina-garantieprijs in totaal 62 miljoen euro aan leden-melkveehouders uitgekeerd (2017: 142 miljoen euro). Hiervan is 48 miljoen euro (0,46 euro per 100 kilo melk) prestatietoeslag. De uitgifte van ledenobligaties over 2018 bedroeg 14 miljoen euro (0,13 euro per 100 kilo melk). In totaal bedroeg de waardecreatie (de prestatietoeslag en uitgifte ledenobligaties) per 100 kilo melk 0,59 euro (2017: 1,33 euro). De afname kwam door een lager resultaat. Voor een uitgebreide beschrijving van FrieslandCampina’s financiële prestaties en winstgevendheid in 2018, zie het hoofdstuk ‘Verslag Executive Board’ vanaf pagina 19 in het jaarmagazine van 2018 of bekijk de pagina met financiële kerncijfers.