Betere voeding voor de wereld
Goede inkomsten voor onze boeren
Nu en in de toekomst

Goede inkomsten voor onze boeren

FrieslandCampina streeft ernaar om zoveel mogelijk waarde aan de melk toe te voegen om zo een maximale bijdrage te leveren aan de inkomsten en de continuïteit van de melkveebedrijven van de leden. FrieslandCampina’s prestaties ten aanzien van de doelstellingen voor deze MVO-pijler zijn weergegeven in onderstaande tabel, in de begrippenlijst vindt u de definities van de indicatoren.

Economische prestaties & winstgevendheid

De winst over 2015 nam toe naar 343 miljoen euro (2014: 303 miljoen euro). De toename van de winst is het gevolg van meer verkopen van producten met hogere toegevoegde waarde in Azië en door Ingredients, gunstige valuta-effecten van 34 miljoen euro, lagere inkoopkosten en lagere bedrijfslasten.

In totaal is 355 miljoen euro aan leden-melkveehouders uitgekeerd (2014: 277 miljoen euro). Hiervan is de prestatietoeslag 226 miljoen euro (2,25 euro per 100 kilo melk exclusief btw). De uitgifte van ledenobligaties over 2015 bedraagt 129 miljoen euro (1,28 euro per 100 kilo melk exclusief btw). In totaal bedragen de prestatietoeslag en uitgifte ledenobligaties per 100 kilo melk 3,53 euro (2014: 2,93 euro), een stijging van 20,5 procent. De melkprijs voor de leden-melkveehouders over 2015 is 34,64 euro exclusief btw per 100 kilo melk. Ten opzichte van 2014 (42,70 euro) is dat een afname met 18,9 procent. Voor een beschrijving van FrieslandCampina’s financiële prestaties en winstgevendheid in 2015, zie het hoofdstuk ‘Verslag Executive Board’ op pagina 24 in het jaarverslag of bekijk de pagina met financiële kerncijfers.