De volgende stap in duurzame zuivel

Extra aandacht voor dier, natuur en klimaat

“Het is onze tweede natuur om ons landschap goed te verzorgen”, zeggen veel leden-melkveehouders van FrieslandCampina. Ze zijn trots op hun goed verzorgde koeien, een goed onderhouden stuk land met meer kruiden en bloemen, insecten en weidevogels. Intussen dragen ze ook bij aan de energievoorziening van het bedrijf en de Nederlandse huishoudens via zonnepanelen of windmolens.  Voor veel leden is het vanzelfsprekend, maar wij als onderneming vinden dit bijzonder en hebben veel bewondering voor de aanpak van onze eigenaren.

Integrale aanpak voor meer impact

FrieslandCampina wil leiden met duurzaamheid. Daarom kijken we hoe het bedrijf en de coöperatie, van gras tot glas, voortdurend kan verbeteren. Op onderdelen, maar ook in zijn geheel. Die complete, keten-overstijgende, aanpak kenmerkt ons. Dat maakt veranderingen niet eenvoudig. Maar als er dan zaken veranderen, kunnen ze meteen over een grotere linie impact hebben. Om die reden kiezen we voor een integrale duurzaamheidsaanpak rondom de nieuwe, duurzame zuivel die we nu aan consumenten kunnen bieden. Zuivel die sterk in lijn is met onze MVO-pijler ‘Nu en in de toekomst’.

Voortdurend verduurzamen

Deze duurzame zuivel van FrieslandCampina voldoet als eerste aan het ‘On the way De volgende stap in duurzame zuivel 2to PlanetProof’-keurmerk dat recent ook voor zuivel is opgericht. We zijn trots op de hoge lat die onze boeren in het algemeen leggen, maar het feit dat een flink deel van onze leden-melkveehouders als eersten dit keurmerk mochten dragen maakt ons nog wat trotser. ‘On the way to PlanetProof’ vraagt om bijzonder veel aandacht voor de combinatie dier, natuur en klimaat.
Zo vraagt PlanetProof om lagere emissies van bijvoorbeeld CO2 en methaan en hogere scores op het gebied van dierenwelzijn en biodiversiteit. Ook stelt PlanetProof normen op het gebied van weidegang en eiwit van eigen land.

Wat betekent dat voor de melk en de boeren?

‘On the way to’ symboliseert de weg naar een toekomstbestendige melkveehouderij, die produceert in balans met de aarde. In een ‘PlanetProof’ melkveehouderij werken melkveehouders en zuivelondernemingen samen aan het sluiten van kringlopen, aan zichtbare verbetering van de biodiversiteit, een lage klimaatvoetafdruk en een hoge standaard op dierenwelzijn en diergezondheid.

Het vergt veel inspanning en vakmanschap van de melkveehouder om in eerste instantie aan de strenge normen te voldoen. Maar ook daarna. ‘On the way to’ betekent dat de eisen voor certificering regelmatig worden aangepast. Dit geldt niet alleen voor de melkveebedrijven, maar ook voor de verwerkende productielocaties. Daarbij ligt de focus op recycling, het gebruik van fossiele energie en minder CO2-uitstoot. Het systeem is open toegankelijk voor alle melkveehouders en alle zuivelbedrijven.

Kleine bijdrage, grote impact

Boeren die willen en kunnen voldoen aan de eisen, krijgen hiervoor een extra vergoeding. Een deel van de vergoeding gaat naar het collectief, de coöperatie. Deze middelen worden ingezet voor verdere verduurzaming van andere leden-melkveebedrijven. Daarvoor vragen we consumenten ook om een bijdrage. Want waarom zou je als consument niet een beetje meer over hebben voor natuur, dierenwelzijn en klimaat?

De volgende stap in duurzame zuivel