De ISO 26000 richtlijn is gebaseerd op de zeven kernthema’s waar het mvo-beleid van een onderneming invulling aan zou moeten geven: Mensenrechten, Arbeidsomstandigheden, Milieu, Eerlijk zaken doen, Consumentenbelangen en Maatschappijbetrokkenheid en -ontwikkeling. De richtlijn helpt duidelijkheid te verschaffen in de mvo-principes, richtlijnen, prioriteiten en concepten en biedt handvatten voor implementatie van mvo-beleid. FrieslandCampina wil met de ISO 26000 invulling geven aan het aanwezige mvo-beleid en stakeholders actief hierover informeren.

Externe verificatie

FrieslandCampina heeft er voor gekozen om haar zelfverklaring door een onafhankelijke externe partij te laten verifiëren. LRQA heeft de zelfverklaring van FrieslandCampina beoordeeld en vastgesteld dat deze is opgesteld conform de geldende richtlijn.

ISO 26000-documenten