FrieslandCampina wil consumenten helpen om goed geïnformeerd keuzes te maken voor een gezond en gebalanceerd voedingspatroon. Daarom hanteren wij regels en doelstellingen voor duidelijke, eerlijke en transparante marketingcommunicatie en verpakkingsinformatie. Deze regels zijn beschreven in de FrieslandCampina Corporate Standard for Responsible Marketing Communications en de FrieslandCampina Corporate Standard for Nutritional Information.

Doelstellingen en resultaten

FrieslandCampina gaat zorgvuldig om met marketingcommunicatie en zijn verpakkingen bevatten duidelijke en transparante informatie over de voedingswaarde:

0 Doel: 98%
0 100%
tv-commercials
(doel en resultaat 2018)

Doel jaarlijks: minimaal 98 procent van de FrieslandCampina-tv-commercials in de EU voldoet aan de commitments van de EU Pledge.
Resultaat 2018: 98,8%
Resultaat 2017: 95,6%
Resultaat 2016:  98,6%

Resultaat 2015: 98,4%

 

 

0 Doel: 100%
0 100%
websites
(doel en resultaat 2018)

Doel jaarlijks: 100 procent van de FrieslandCampina-merkenwebsites in de EU voldoet aan de commitments van de EU Pledge.
Resultaat 2018: 100%
Resultaat 2017: 100%
Resultaat 2016: 100%
Resultaat 2015: 100%

 

 

0 Doel: 100%
0 100%
sociale media
(doel en resultaat 2018)

 

Doel jaarlijks: 100 procent van de FrieslandCampina sociale media in de EU voldoet aan de commitments van de EU Pledge.
Resultaat 2018: 100%
Resultaat 2017: 100%

 

 

 

0 Doel: 100%
0 100%
energielogo
(doel 2020 en resultaat 2018)

Doel 2020: 100 procent van de FrieslandCampina-consumentenverpakkingen bevat het referentie-inname energielogo.
Resultaat 2018: 94%
Resultaat 2017: 83%  
Resultaat 2016: 59%
Resultaat 2015: 35%

 

 

Doel: FrieslandCampina-communicatie voldoet aan de regels zoals beschreven in de FrieslandCampina Corporate Standard for Responsible Marketing Communications.

Verantwoorde marketing communicatie

De FrieslandCampina Corporate Standard for Responsible Marketing Communications is gebaseerd op o.a. de code van de International Chamber of Commerce en bevat wereldwijde regels voor marketingcommunicatie door FrieslandCampina gericht op volwassenen en kinderen.

Download de FrieslandCampina Corporate Standard for Responsible Marketing communications.

EU Pledge

In 2012 heeft FrieslandCampina zich aangesloten bij de EU Pledge. Dit is een vrijwillig initiatief van grote voedingsmiddelenbedrijven en bevat afspraken omtrent reclame voor levensmiddelen gericht op kinderen onder de 12 jaar. Elk jaar wordt naleving van de afspraken door een onafhankelijke partij gemonitord in een representatieve selectie van EU lidstaten en de resultaten hiervan worden gepubliceerd.

Als ondertekenaar van het EU Pledge-initiatief inzake kindermarketing hebben consumenten en organisaties de mogelijkheid om na te gaan of onze commerciële communicatie in overeenstemming is met de commitments van de EU Pledge. Meer informatie over het mechanisme vindt u hier. Als u een klacht wilt indienen, klik dan hier.

Download het EU Pledge monitoring report; results 2015-2018 FrieslandCampina.

Voedingswaarde-informatie

FrieslandCampina wil transparante en uniforme voedingswaarde-informatie verstrekken om consumenten te helpen gezonde keuzes te maken. Wij hanteren wereldwijd regels voor de vermelding van voedingswaarde-informatie die zijn gebaseerd op wettelijke richtlijnen. Onze consumentenverpakkingen bevatten o.a. de volgende informatie:

  • Energielogo (inclusief % RI of GDA) met het energiegehalte (kJ/kcal) per portie.
  • Voedingswaardeinformatietabel met onder andere informatie over de hoeveelheid proteïne, koolhydraten, suiker, vet, en zout, per 100g en, indien mogelijk, aangevuld met informatie per portie en als percentage van de referentie-inname (RI binnen de EU en GDA buiten de EU).
  • Gezonde keuze logo (bijv. Choices logo), indien beschikbaar in het betreffende land en het betreffende product voldoet aan de voedingskundige criteria.

Voor onze websites en andere communicatiematerialen (behalve advertenties) geldt dat de informatie uit de voedingswaardeinformatietabel verplicht is.

Download de FrieslandCampina Corporate Standard for Nutritional Information.

Voorbeeld voedingswaardetabel volgens FrieslandCampina-richtlijnen

Claims

FrieslandCampina wil consumenten ondersteunen bij het maken van gezonde en weloverwogen keuzes. Om deze keuzes mogelijk te maken, is duidelijke, geloofwaardige en transparante informatie nodig. Claims die worden gedaan op onze merken en merkproducten moeten daarom waarheidsgetrouw en zinvol zijn. Het doel van de FrieslandCampina Corporate Standard on Claims is om een wereldwijd kader neer te zetten voor alle claims die worden gebruikt ter ondersteuning van de positieve positionering van FrieslandCampina, haar merken en merkproducten. In de Standaard zijn de algemene principes vastgelegd waaraan claims moeten voldoen.

Download de FrieslandCampina Corporate Standard on Claims.

Marketing van zuigelingenvoeding

FrieslandCampina draagt bij aan het bieden van veilige en geschikte voeding voor zuigelingen en jonge kinderen, aan de bescherming van borstvoeding en aan het juiste gebruik van alternatieven voor borstvoeding, wanneer dat nodig is, gebaseerd op de juiste informatie en door passende marketing en distributie van deze producten.

FrieslandCampina streeft ernaar zich te houden aan het doel en de principes van de WHO International Code of Marketing of Breast Milk Substitutes en de daaropvolgende relevante WHA-resoluties. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de marketing en verkoop van onze voedingsmiddelen voor zuigelingen en jonge kinderen aan consumenten, b.v. door het niet idealiseren van vervangingsproducten voor moedermelk, evenals onze relaties met alle actoren zoals overheden, gezondheidszorgprofessionals, onderzoekers en retailers.

De bedrijfsbrede benadering voor verantwoorde marketing van voedingsmiddelen voor zuigelingen en jonge kinderen is vastgelegd in het FrieslandCampina Corporate Policy en Standard for the Marketing of Infant Foods. De ‘Guiding Principles’ van dit beleid zijn goed geworteld in onze manier van werken en de standaard beschrijft de verantwoorde marketingpraktijken die alle medewerkers en partners van FrieslandCampina die betrokken zijn bij de marketing en verkoop van producten voor zuigelingen en jonge kinderen moeten volgen.

Lees de FrieslandCampina Corporate Policy for the Marketing of Infant Foods.
Lees de FrieslandCampina Corporate Standard for the Marketing of Infant Foods.