Naast een ruim aanbod aan melk en melkproducten, ontwikkelt en ondersteunt FrieslandCampina wereldwijd ook educatieprogramma’s over gezonde voeding en leefstijl. We willen hiermee mensen helpen en inspireren om goedgeïnformeerd keuzes te maken en deze op een laagdrempelige manier in te passen in hun dagelijks leven. Onze programma’s zijn gebaseerd op nationale voedings- en leefstijlrichtlijnen en deels ontwikkeld in samenwerking met overheden, universiteiten en/of NGO’s. FrieslandCampina is partner van verschillende educatieprogramma’s gericht op consumenten, medewerkers en gezondheidsprofessionals.

Drink.Move.BeStrong

In Zuidoost-Azië heeft FrieslandCampina enkele jaren geleden het programma Drink.Move.BeStrong gestart. Met dit programma willen wij ouders en leerkrachten helpen om kinderen bewust te maken van het belang van voldoende beweging, gezonde voeding en leefstijl. In Indonesië, Filippijnen, Maleisië, Thailand, Vietnam zijn we hierbij de samenwerking aangegaan met de Junior National Basketball Association (Jr NBA), die een eigen beweegprogramma heeft. In 2016 heeft het programma in Azië de Gold Standard Award for Regional Corporate Citizenship gekregen.

Hercules

In 2017 heeft FrieslandCampina samen met de Harokopio universiteit van Athene een lespakket ontwikkeld met het doel om kinderen te helpen gezonder te eten en actiever te zijn. Het programma heet Hercules, is gericht op kinderen van zes tot twaalf jaar en bevat vier modules met elk een specifiek thema. Het programma is met toestemming van het Griekse ministerie van onderwijs getest in 63 schoolklassen op twaalf verschillende scholen. Komend jaar zal het programma verder uitgerold worden.

Gerakan Nusantara

In Indonesia loopt sinds zes jaar het educatieprogramma Gerakan Nusantara. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met de universiteit van Jakarta, is goedgekeurd door het ministerie van onderwijs en bereikt jaarlijks ruim 600 scholen met informatie over gezonde voeding en beweging.

Boest – educatie voor medewerkers

Boest is het vitaliteitsprogramma van FrieslandCampina en heeft als doelstelling om het gezondheidsgedrag en de vitaliteit van de medewerkers te verbeteren. Het programma start met een gezondheidscheck, gevolgd door een aantal korte workshops over slaap, werkdruk, stress, voeding en beweging. Het programma wordt na 6 maanden afgesloten met een gezondheidscheck. Het programma is op dit moment beschikbaar in Nederland en heeft sinds 2014 ruim 1500 medewerkers bereikt.

FrieslandCampina Institute

Het FrieslandCampina Institute biedt voedings- en gezondheidsprofessionals wetenschappelijke informatie, geaccrediteerde educatie-programma’s en praktische tools op een breed scala van voeding- en gezondheidsgerelateerde onderwerpen. Wij werken daarbij wereldwijd samen met beroepsverenigingen, wetenschappers en non-gouvernementele organisaties op het gebied van zuivel, voeding en gezondheid.