Betere voeding
Goede inkomsten voor onze boeren
Nu en in de toekomst

FrieslandCampina-voedingsbeleid

Melk en melkproducten worden dagelijks door vele mensen over de hele wereld gegeten en gedronken. Ze leveren belangrijke voedingsstoffen, zoals proteïne, calcium, vitamine B2 en B12 en worden wereldwijd door voedingsautoriteiten gezien als onderdeel van een gezonde basisvoeding. Met hoogwaardige melkproducten wil FrieslandCampina bijdragen aan een gezonde en duurzame voeding voor iedereen, jong en oud, nu en in de toekomst. Productkwaliteit, veiligheid en duurzaamheid staan dan ook centraal in onze strategie Our Purpose, Our Plan. Onze purpose is nourishing by nature, dat staat voor betere voeding voor consumenten in de wereld, goede inkomsten voor onze boeren, nu en in de toekomst.

De wereldwijde activiteiten en doelstellingen van FrieslandCampina op het gebied van betere voeding zijn beschreven in het FrieslandCampina-voedingsbeleid. Dit beleid is gebaseerd op het WHO Global Action Plan en sluit aan op twee van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties: het terugdringen van honger in de wereld en het bevorderen van goede gezondheid en welzijn. Ons voedingsbeleid beschrijft onze uitgangspunten voor een gezonder productaanbod, transparante communicatie en educatieprogramma’s over gezonde leefstijl. Ten slotte laat het zien hoe wij ons inzetten om onze producten en de juiste voedingsstoffen beschikbaar te maken voor meer mensen.

Vier programma’s

Het FrieslandCampina-voedingsbeleid bestaat uit vier programma’s. Elk programma heeft een aantal doelstellingen. De resultaten worden jaarlijks gepubliceerd in het FrieslandCampina MVO Update en/of op de website.

Samenwerking met belanghebbenden

Het voorkomen en bestrijden van welvaartziekten (obesitas, ondervoeding en voedingsgerelateerde ziekten) is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel consumenten, overheden, NGO’s als voedselproductenten en -leveranciers. FrieslandCampina ziet het als een deel van zijn verantwoordelijkheid om constant bij te dragen aan het onder de aandacht brengen van deze uitdaging en samen te werken met deze stakeholders wereldwijd. Samen kunnen we de krachten bundelen en samen zoeken naar impactvolle oplossingen. Bij het ontwikkelen van het beleid en het opzetten, evalueren en prioriteren van onder andere voedingsprofielen, suikerreductie-strategie en etiketteringsrichtlijnen zijn verschillende belanghebbenden geraadpleegd. Voorbeelden hiervan zijn: overheid en voedings- en gezondheidsexperts. Deze samenwerking verloopt altijd volgens onze wereldwijde gedragscode Compass, die uitgangspunten bevat voor integer, respectvol en zakelijk gedrag.