Betere voeding voor de wereld
Goede inkomsten voor onze boeren
Nu en in de toekomst

Betere voeding voor de wereld

Zuivel vormt een belangrijk onderdeel van de dagelijkse voeding voor veel mensen op de gehele wereld. FrieslandCampina wil met zijn hoge kwaliteit melk en zuivelproducten bijdragen aan voedsel- en nutriëntenzekerheid. Daarnaast wil FrieslandCampina helpen bij het beperken van het toenemende aantal mensen met overgewicht, in het bijzonder van kinderen. Dat doet FrieslandCampina door:

  • hoge eisen te stellen aan de productsamenstelling
  • educatie en voorlichting te verzorgen over gezonde voeding en een gezonde leefstijl
  • de keuze voor gezonde voeding door de consument gemakkelijker te maken

Betere producten, betere voeding

De afgelopen vijf jaar heeft FrieslandCampina veel aandacht besteed aan het verlagen van de hoeveelheid transvet, toegevoegd suiker en zout in producten. Om dit proces te versnellen en een wereldwijde aanpak te faciliteren, is in 2015 één wereldwijde set van voedingskundige criteria voor de diverse productgroepen van FrieslandCampina ontwikkeld. De criteria voor transvet, verzadigd vet, toegevoegd suiker en zout zijn ontleend aan de voedingskundige criteria van Choices International en zijn opgesteld door onafhankelijke wetenschappers. FrieslandCampina hanteert sinds 2015 ook eigen criteria voor het waarborgen van waardevolle en van nature aanwezige voedingstoffen in (zuivel)producten en criteria voor het verrijken van producten met essentiële voedingstoffen. In 2016 wordt er een nieuw monitoringssysteem opgezet om wereldwijd te kunnen zien welke producten aangepast moeten worden om aan de criteria te voldoen. FrieslandCampina zal zich specifiek richten op het waarborgen van het monitoringsproces en de kwaliteit van de data. Het plan is om in 2016 een pilot uit te voeren.

Verantwoorde marketing

FrieslandCampina committeert zich aan verantwoorde marketing met betrekking tot kinderen. Dit houdt in dat reclame gericht op kinderen tot 12 jaar alleen is toegestaan voor producten die voldoen aan strenge nutritionele criteria, zodat een keuze voor gezondere voeding wordt gestimuleerd. De in 2014 geïmplementeerde bedrijfsregels voor verantwoorde marketing zijn in 2015 verder onder de aandacht gebracht binnen de onderneming. Hierbij geldt voor landen buiten Europa een overgangsperiode tot eind 2016. Ook neemt FrieslandCampina deel aan gedragscodes in deze, zoals de EU Pledge (vrijwillige afspraken van Europese voedingsmiddelenbedrijven over reclame gericht op kinderen).

Transparante voedingswaarde-etikettering

FrieslandCampina heeft zijn standaard voor voedingswaarde-etikettering in 2014 aangepast om een gezondere keuze door consumenten te stimuleren. Dit houdt in dat, waar de grootte van de verpakking het toelaat, het energielogo op alle consumentenverpakkingen van FrieslandCampina-merken op de voorkant wordt weergegeven en daar waar relevant ook het Choices/’t Vinkje-logo. Tevens bevat de voedingswaardetabel zowel informatie per 100 gram/ml als per portie én informatie over de bijdrage van de nutriënten ten opzichte van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid.

Gezonde leefstijleducatie

FrieslandCampina bereikt jaarlijks wereldwijd miljoenen kinderen met voorlichting over gezonde voeding en leefstijl. In Zuidoost-Azië werkt FrieslandCampina samen met de Junior National Basketball Association om kinderen bewust te maken van het belang van voldoende (buiten)sport en beweging, goede voeding en een gezonde leefstijl. De campagne in samenwerking met autoriteiten en gezondheidsprofessionals heeft als titel Drink.Move.BeStrong en bereikt kinderen op scholen in Indonesië, Maleisië, Thailand en Vietnam. Ook via bijvoorbeeld Wereldmelkdag, schoolmelkprogramma’s, Goodness of Dairy-campagnes, Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en het Nationale Schoolontbijt krijgen ouders en kinderen informatie over gezonde voeding en een actieve leefstijl. Vanaf 2016 zullen alle activiteiten gebundeld worden onder de vlag van Drink.Move.BeStrong, met focus op beweging, voorlichting en het bereiken van zowel kinderen en ouders alsook overheden en non-gouvernementele organisaties.