Belangrijkste ontwikkelingen MVO in 2018

Betere voeding

 • 66% van producten voldoet aan de FrieslandCampina Global Nutritional Standards
 • Goede balans in productaanbod tussen basisvoedingsmiddelen voor elke dag (80%) en verwenproducten voor af en toe (20%)
 • Educatie over gezond voedingspatroon en bewegen

Goede inkomsten voor onze boeren

 • Waardecreatie voor leden-melkveehouders 0,59 euro per 100 kg melk
 • 80.216 boeren getraind in Indonesië, Vietnam, Thailand, Maleisië, Pakistan, Roemenië en Nigeria via het Dairy Development Programme
 • 26 Nederlandse leden-melkveehouders van FrieslandCampina maken onderdeel uit van het zogenoemde Farmer2Farmer-programma
 • In het afgelopen jaar adviseerden 16 werknemers en 17 leden-melkveehouders van FrieslandCampina onder meer 24 coöperaties tijdens 23 adviesmissies voor FrieslandCampina en partnerorganisatie Agriterra

Nu en in de toekomst

 • Energieverbruik gestabiliseerd op 2,8 GJ/ton
 • Broeikasgasemissie productie en transport -8,7%
 • Broeikasgasemissie op leden-melkveebedrijven -4,9%
 • Toepassen van weidegang door leden-melkveebedrijven 81,2% 
 • Aandeel ingekochte grondstoffen uit duurzaam beheerde bronnen gestegen naar 77%
 • Alle productielocaties van FrieslandCampina in Europa maken sinds 2017 voor 100% gebruik van groene stroom
 • Vermindering waterverbruik in productielocaties in het Midden-Oosten, Afrika en Azië -6%
 • 50 zonnedaken bij leden-melkveehouders voorzien van zonnepanelen via Solar-programma