Belangrijkste ontwikkelingen MVO in 2017

Betere voeding

 • 64% van producten voldoet aan de FrieslandCampina Global Nutritional Standards
 • Goede balans in productaanbod tussen basisvoedingsmiddelen voor elke dag (81%) en verwenproducten voor af en toe (19%)
 • Educatie over gezond voedingspatroon en bewegen

Goede inkomsten voor onze boeren

 • Waardecreatie voor leden-melkveehouders 1,33 euro per 100 kg melk
 • 20.347 boeren getraind in Indonesië, Vietnam, Thailand, Maleisië en Nigeria via het Dairy Development Programme
 • Ruim 375 boeren getraind door leden-melkveehouders van FrieslandCampina via het Farmer2Farmer-programma
 • Zeventien medewerkers van FrieslandCampina en achttien leden-melkveehouders hebben gedurende 500 werkdagen veertig zuivelcoöperaties in Azië en Afrika geadviseerd

Nu en in de toekomst

 • Energieverbruik per ton eindproduct +1,8%
 • Broeikasgasemissie productie en transport -4,6%
 • Broeikasgasemissie op leden-melkveebedrijven -2,4%
 • Weidegang 79,4% (+1,2%-punt)
 • Alle productielocaties van FrieslandCampina in Europa volledig op groene stroom
 • Duurzame energieopwekking op boerendaken via Solar-programma
 • Start Water Stewardship programma in Nigeria