Downloads

Foto's bij recente persberichten

Foto's

Foto's van koeien, productielocaties, melkauto's, etc.

Leden van de Executive Board en Raad van Commissarissen

Download hier foto's van de leden van de Executive Board en Raad van Commissarissen.

Download financiële verslagen

FrieslandCampina publiceert zijn jaarverslag in maart en het halfjaarbericht in augustus. Hier kunt u de meest recente versies downloaden.

Brochures

De corporate brochure (beschikbaar in het Nederlands en het Engels) geeft in het kort een beeld van FrieslandCampina. De Foqus brochure (Engels) beantwoord vragen over ons uniform kwaliteits- en veiligheidssysteem: Foqus.

Corporate governance documenten

Download the FrieslandCampina statuten, gedragscode en andere corporate governance gerelateerde documenten.

Geslaagde FrieslandCampina Jongerendag 2016