Downloads

Foto's bij recente persberichten

De foto's mogen niet gebruikt worden zonder expliciete toestemming van FrieslandCampina (en zeker niet voor commerciële doeleinden en/of zonder bronvermelding). Wilt u één van onderstaande foto’s gebruiken, dan kunt u toestemming vragen via het contactformulier of bij één van onze woordvoerders.

Foto's

Foto's van koeien, productielocaties, melkauto's, etc. De foto's mogen niet gebruikt worden zonder expliciete toestemming van FrieslandCampina (en zeker niet voor commerciële doeleinden en/of zonder bronvermelding). Wilt u één van onderstaande foto’s gebruiken, dan kunt u toestemming vragen via het contactformulier of bij één van onze woordvoerders.

Leden van de Executive Board en Raad van Commissarissen

Download hier foto's van de leden van de Executive Board en Raad van Commissarissen. De foto's mogen niet gebruikt worden zonder expliciete toestemming van FrieslandCampina (en zeker niet voor commerciële doeleinden en/of zonder bronvermelding). Wilt u één van onderstaande foto’s gebruiken, dan kunt u toestemming vragen via het contactformulier of bij één van onze woordvoerders.

Download financiële verslagen

FrieslandCampina publiceert zijn jaarverslag in februari en het halfjaarbericht in augustus. Hier kunt u de meest recente versies downloaden.

Brochures

De corporate brochure (beschikbaar in het Nederlands en het Engels) geeft in het kort een beeld van FrieslandCampina. De Foqus brochure (Engels) beantwoord vragen over ons uniform kwaliteits- en veiligheidssysteem: Foqus.

Corporate governance documenten

Download the FrieslandCampina statuten, gedragscode en andere corporate governance gerelateerde documenten.