Diergezondheid en dierenwelzijn

Een gezonde melkveehouderij valt of staat met gezonde dieren. Koeien waar goed voor wordt gezorgd leven langer, hebben minder medicatie nodig en produceren duurzamer. Het continu verbeteren van de diergezondheid en -welzijn is een belangrijke aspect van het duurzaamheidsprogramma van FrieslandCampina.

Onze doelstellingen

Het hoofddoel om de diergezondheid en -welzijn continu te verbeteren, wordt ondersteund met twee subdoelen:

  • Verlengen van de gemiddelde levensduur van een koe met 6 maanden t.o.v. van jaar 2011 (5 jaren, 8 maanden en 11 dagen).
  • Verantwoord gebruik van antibiotica, waarbij het huidige lage gebruiksniveau gehanteerd wordt en alleen antibiotica ingezet wordt als het niet anders kan.

De doelstellingen van FrieslandCampina zijn doorvertaald naar de praktijk op de boerderij. Via het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Foqus planet worden basiseisen geborgd en worden melkveehouders gestimuleerd om de diergezondheid en -welzijn bij hun bedrijf continu te verbeteren. Basiseisen voor diergezondheid en dierenwelzijn gaan over de gezondheid, het welzijn en de huisvesting van de koe en verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen. Daarnaast worden leden-melkveehouders gestimuleerd om de diergezondheid te verbeteren op het gebied van uiergezondheid, kalveropfok en het verlengen van de levensduur.

Goede zorg voor koeien

Gezonde koeien geven de beste melk. Daarom zorgt de melkveehouder dat zijn of haar koeien niets tekortkomen. Ze registreren en monitoren het welzijn en de gezondheid van koeien iedere dag. Iedere melkveehouder werkt nauw samen met een vaste Geborgde Dierenarts. Koeien worden alleen behandeld met antibiotica als ze ziek zijn, preventief gebruik is verboden. Koeien houden van temperaturen tussen -5°C en 18°C. Vanaf 21° Celsius moet een koe meer moeite doen om het niet te warm te krijgen en bij hele hoge temperaturen kan hittestress ontstaan. De melkveehouder helpt de koe daarbij door ervoor te zorgen dat de omgevingsomstandigheden zo optimaal mogelijk zijn; bijvoorbeeld dat de stal goed aansluit op de behoefte van de koe of door koeien ’s nachts te weiden.

Aandacht voor comfort van de koe

Wanneer koeien niet in de wei lopen staan ze in een stal. In de stal hebben koeien:

  • Onbeperkt toegang tot water
  • Op de koe afgestemd voer
  • Bewegingsvrijheid
  • Zachte ligbedden
  • Comfort verhogende middelen, zoals koeborstels