Samen werken aan minder suiker

3 mei 2016

Suiker levert als lichaamsbrandstof energie, maar voorziet het lichaam niet van de nodige vitamines, mineralen en vezels. Te veel suiker eten kan bijdragen aan het ontstaan van overgewicht. FrieslandCampina werkt daarom al jaren aan de structurele verlaging van het suikergehalte in zijn producten.

Minder suiker

“Sinds 2009 werkt FrieslandCampina met een gericht suikerverlagingsprogramma”, licht Petra Dekker, Corporate Manager Diet & Health bij FrieslandCampina, toe. “We willen met gezondere producten bijdragen aan een gezondere samenleving. Afgelopen jaren hebben we een systematische, stapsgewijze verlaging van het toegevoegde-suikergehalte in onze producten doorgevoerd. Maak je namelijk een te grote stap ineens, dan vindt de consument het product niet meer lekker en dan zijn je inspanningen voor niets geweest.” Wereldwijd is geïnventariseerd welke mogelijkheden voor suikerverlaging er zijn. “Die verschillen per regio, omdat bijvoorbeeld Aziaten aan een hogere zoetheid gewend zijn – en die waarderen – dan bijvoorbeeld Europeanen. Bij suikerverlaging moet je rekening houden met deze regionale verschillen”, aldus Petra.

Minder suiker in producten gebruiken is een complexe zoektocht naar het aanpassen van de juiste receptuur. Yvette van Dijk is R&D-Clustermanager Zuiveldranken bij FrieslandCampina en met haar team verantwoordelijk voor het technologisch onderzoek dat nodig is voor deze aanpassingen van recepturen: “Verlaging van het suikergehalte heeft direct gevolg voor meer aspecten van het product. Niet alleen de zoetheid, maar ook smaakbeleving, zoals fruitigheid, textuur en dikte van een product kunnen worden beïnvloed. Per product gaan we heel nauwkeurig na hoe we de receptuur moeten aanpassen om er voor te zorgen dat de kwaliteit van het product en de beleving bij de consument optimaal blijft, ondanks de verlaging van het suikergehalte.” Hiervoor is door de afdeling Productontwikkeling een toolbox gemaakt. Uitgangspunten als mate van zoetheid, smaak en kosten zijn mede bepalend voor de selectie van de tools die worden ingezet. Yvette: “Wereldwijd wisselen we met een team van 20 productontwikkelaars deze ervaringen uit, zodat we optimaal van elkaars kennis gebruik maken”.

Mooie resultaten

De resultaten zijn indrukwekkend: zo is het suikergehalte in Fristi sinds 2009 bijna gehalveerd en is dat bij DubbelFrisss met een derde teruggebracht. “Bij DubbelFrisss hebben we stapje voor stapje nieuwe smaken met een suikerarmere receptuur gemaakt en toen dat succesvol bleek, hebben we de bestaande smaken dienovereenkomstig aangepast”, licht Petra Dekker toe. Er zijn in de afgelopen zes jaar grote slagen gemaakt, vooral bij een aantal producten, gericht op kinderen; niet alleen in Europa, maar ook in Azië. “Dat hebben we bewust zo gedaan, omdat overgewicht ook bij de jeugd voorkomt. Jong geleerd is oud gedaan, daarom lag daar onze eerste prioriteit. “

Verdere verlaging

FrieslandCampina heeft zich vanuit haar eigen gezondheidsfilosofie aangesloten bij het Akkoord Verbetering Productsamenstelling dat in Nederland tussen overheid en bedrijfsleven gesloten is. “Daarbinnen committeren we ons aan het structureel verlagen van (onder andere) suiker”, aldus Petra Dekker. “Maar ook wereldwijd hebben we voor al onze producten één consistent schema met criteria voor energie, vet, suiker en zout gemaakt waaraan alle producten qua receptuur moeten voldoen. Als basis daarvoor hebben we de criteria van de Choices International Foundation gebruikt. Deze worden door de Wereldgezondheidsorganisatie erkend en zijn opgesteld door onafhankelijke wetenschappers van over de gehele wereld.” Volgende stap is om aan de hand van deze uniforme meetlat te bepalen voor welke recepturen welke aanpassingen nodig zijn en een plan te maken wat er in 2020 gerealiseerd moet zijn. “Onze ervaringen bij het aanpassen van de receptuur van producten die we al fors in suikergehalte hebben verlaagd, zijn daarbij van enorme waarde”, vertelt Yvette van Dijk. “Hierdoor kunnen we veel sneller aanpassingen doorvoeren.”