Samen aan de slag met duurzaamheid

3 maart 2017

‘Onderdeel uitmaken van het Green Team heeft mij verrijkt. Ik geloof in de kracht van een groep mensen die elkaar vinden op een gedeelde visie en passie.’

‘Ik werk als senior productontwikkelaar bij het Innovation Centre in Wageningen. Zo’n drie jaar geleden ben ik gevraagd om daar samen met een collega een Green Team op te zetten. Onze eerste reactie was: ‘Een wat?’ We kregen te horen dat een Green Team bestaat uit een groep enthousiaste medewerkers die nadenken over en bijdragen aan duurzame ontwikkelingen.’

Wakker schudden

‘Er bleken meer R&D-collega’s enthousiast te zijn om zich in te zetten voor duurzaamheid. Doel van ons eerste initiatief was onze collega’s in Wageningen wakker te schudden. Een week lang hebben we alle gebruikte kartonnen bekers verzameld en deze vervolgens neergezet bij de receptie. Zoals verwacht reageerde iedereen geschokt. Onze boodschap was dat iedereen kan bijdragen aan de vermindering van deze gigantische hoeveelheid door bijvoorbeeld een kartonnen beker twee keer te gebruiken of zelf een stenen beker van thuis mee te nemen. Binnen een week zagen we al verschil. Als Green Team hebben we toen een ronde gemaakt door het gebouw, en thee geschonken en koeken uitgedeeld aan diegenen die bekers van thuis hadden meegenomen. Dit zorgde ook nog eens voor een vriendelijke en gezellige sfeer.’

Koffie, thee en koekjes voor iedereen met zijn eigen mok

Stille veiling

‘Als Green Team willen wij ook maatschappelijke participatie bevorderen. Daarom organiseren we twee keer per jaar een ‘stille veiling’ voor het Rode Kruis. Een korte uitleg: we stallen items uit op een tafel waar collega’s op kunnen bieden door een bedrag en hun naam op een stuk papier te schrijven en dit in een leeg melkplak te plaatsen. Diegene die het hoogste bedrag biedt, krijgt het item! Ik vind dit een echte win-winsituatie, want wij hebben hier als Green Team weinig werk aan, aan de hoeveelheid biedingen te zien wordt deze actie echt gewaardeerd én we zamelen ook nog eens geld in voor het goede doel.’

Stille veiling

Opschoonwandeling

‘Verder organiseren we twee keer per jaar een “opschoonwandeling” rondom het Innovation Centre. Op het eerste gezicht lijkt het terrein schoon, maar als je beter kijkt, zie je lege snoepverpakkingen, blikjes en sigarettenpakjes liggen. Tijdens de eerste opschoonwandeling hebben we met z’n drieën twintig kilo afval verzameld; de laatste keer waren we twintig man sterk en hebben we zestig kilo afval van de straat gehaald. Ik vind het mooi om te zien dat er elke keer weer meer collega’s aansluiten bij deze actie. Het is een goed voorbeeld hoe je in een uurtje tijd, waarin je ook nog een frisse neus haalt, iets terug kunt geven aan de directe leefomgeving!’

Trots

‘Als ik terugkijk, heb ik ervaren dat de R&D-collega’s in Wageningen kritisch zijn, maar dat ze wél bereid zijn om hun gedrag te veranderen. Wat we als Green Team hebben bereikt, was nooit gelukt als onze initiatieven niet van harte waren omarmd door de collega’s. Ik ben er trots op dat samen aan de slag zijn gegaan met duurzaamheid en op wat we hebben bereikt.’

– Julia Ladiges