Samen verantwoordelijk voor landschapsbeheer en duurzaamheid

3 mei 2016

Verborgen in het gras is het nestje te zien. De eieren liggen te wachten tot de moeder-kievit ze heeft uitgebroed. Melkveehouder en FrieslandCampina-lid Wim van Ittersum is vaak in het weiland om nestjes van de weidevogels te zoeken en deze te markeren. Zo raken ze bij het maaien niet beschadigd.

Landschapsbeheer

Op de familieboerderij in Mastenbroek draait het leven voor een groot deel om de 150 melkkoeien. Hun melk wordt verwerkt in de zuivelproducten die FrieslandCampina maakt. Maar er gaat ook veel aandacht naar de vogels die in de weide leven en broeden. “Ik vind dat we een verantwoordelijkheid hebben voor onze omgeving”, zegt Wim. “Als boer naar de maatschappij, als boer voor de zuivel die ik produceer en ook als boer voor de vogels op mijn land. Wij zijn gastheer van de weidevogels’.

Wim houdt terdege rekening met de vogels. Hij markeert de nesten door stokjes in het gras te plaatsen zodat hij eromheen kan maaien. Maar dat is niet voldoende, vindt hij. Niet alleen omdat de roofvogels dan ook door kunnen hebben dat daar een nestje in de buurt ligt, maar ook omdat een broedplaats met daaromheen alleen kort gemaaid gras heel kwetsbaar is. “Voor rovers, maar ook voor pasgeboren vogeltjes. Als een kuiken uit het ei klautert, moet hij direct voor zijn eigen voedsel zorgen. Daarom moet er voldoende eten in de buurt zijn.” En daar zorgt hij dan ook voor.

“In sommige stukken weiland laat ik het gras langer staan zodat het extra lang kan groeien en er meer bloemen komen. Ik laat gras en bloemen op de slootwallen ongerept en zet stukjes land onder water waardoor er een plas/drasgebied ontstaat.” In dit deel kunnen de weidevogels goed hun eten zoeken en in de drassige bodem komen meer bloemen tot bloei die vervolgens insecten aantrekken waarop, op hun beurt, de jonge grutto’s en kieviten goed gedijen.

“Als leden-melkveehouders van FrieslandCampina zijn we samen verantwoordelijk voor landschapsbeheer en duurzaamheid.”

Het zoeken naar nestjes en het maken van een maaiplan voor zijn weilanden kost tijd, maar dat heeft Wim er graag voor over. “Ik ga fluitend naar de wei om nesten te lokaliseren. Ik wil graag dat mijn kleinkinderen later ook kunnen genieten van de mooie vogels, zoals de  wulp, grutto, tureluur en de kievit.”

Nu en in de toekomst

FrieslandCampina heeft als onderdeel van de mvo-strategiepijler ‘Nu en in de toekomst’ veel aandacht voor biodiversiteit en is zich als onderneming bewust een beheerder van de groene ruimte te zijn.