“Je kunt in Afrika het verschil helpen maken”

3 oktober 2016

Henri BisschopIn 2015 ging Henri Bisschop, Director Corporate Key Accounts bij FrieslandCampina, voor de vijfde keer naar Kenia: op bezoek bij zuivelcoöperatie Mukurwe-ini Wakulima Dairy. “De zuivelcoöperatie in Kenia, die ik samen met andere collega’s heb mogen ondersteunen, is met vrijwel niets begonnen en nu staat er een compleet draaiende zuivelfabriek.”

In 2015 ging Henri Bisschop voor de vijfde keer naar Kenia: op bezoek bij zuivelcoöperatie Mukurwe-ini Wakulima Dairy. Henri is Director Corporate Key Accounts bij FrieslandCampina. “De zuivelcoöperatie in Kenia, die ik samen met andere collega’s heb mogen ondersteunen, is met vrijwel niets begonnen en nu staat er een compleet draaiende zuivelfabriek.” De uitzending van Henri Bisschop is onderdeel van het Dairy Development Programme  waarmee FrieslandCampina kennis en kunde over de melkveehouderij en de zuivel deelt met boeren in Azië en Afrika. “Die bezoeken aan Kenia zijn fantastisch om te doen. Ik kom dan vaak behoorlijk moe thuis want het zijn enerverende weken, maar het geeft me tegelijk bergen energie. Je ziet dat je iets bij kunt dragen.”

Samenwerking Agriterra

“FrieslandCampina heeft een samenwerking met Agriterra, een organisatie die gesteund wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Via Agriterra gaan collega’s naar landen in Afrika en Azië om bij te dragen aan de ontwikkeling van de agrosector. Zo’n 20 jaar geleden heb ik vier jaar gewerkt in Nigeria, waar ik ook volop betrokken was bij de melkveehouderij en de zuivelindustrie. Mijn vrouw en ik hebben daar een geweldige tijd gehad. Begin 2000 zijn we teruggekeerd naar Nederland en ben ik bij Friesland Foods (tegenwoordig FrieslandCampina) gaan werken.”

Professionaliseringsslag

“In 2012 ben ik voor het eerst ruim een week naar Kenia gegaan via Agriterra. Dat was een zogenaamde ‘scoping’ missie. Ik werd gevraagd om te inventariseren of er coöperaties zijn (want dat het een coöperatie is, is een eerste vereiste) waarmee Agriterra op langere termijn kan samenwerken en bij kan dragen aan de ontwikkeling ervan. Ik heb toen 6 coöperaties bezocht waarvan er één was die duidelijk paste bij de criteria. In de jaren daarna ben ik steeds terug geweest: bijvoorbeeld om een marketingplan of een investeringsplan te maken. In 2012 was Wakulima Dairy een coöperatie die enkel melk inzamelde van hun leden om dit als rauwe melk in bulk weer te verkopen. Ze hadden geen faciliteiten en bewerkten de melk niet. Nu staat er een zuivelfabriek en produceren ze consumentenproducten. Vorig jaar waren er zelfs commercials op tv te zien en onlangs is er in de nieuw gebouwde fabriek een yoghurtlijn in gebruik genomen. Op de laatste missie hebben we de bouw van de fabriek geëvalueerd en bekeken hoe de fabriek draait, hoe de afzet zich ontwikkelt.”

Belang van kennis

“In Kenia kan een melkveehouder al een goed inkomen hebben als hij 5 melkgevende koeien heeft die op de juiste manier verzorgd en gevoerd worden. Dan kan een melkveehouder zijn gezin onderhouden en zijn eventuele kinderen kunnen naar school. Er gebeurt heel veel ten goede in Afrika, maar er is nog veel te doen. Er is behoefte aan drie dingen: onderwijs, onderwijs en onderwijs. Wij zijn echt niet slimmer: we hebben alleen het grote geluk dat het hier vanzelfsprekend is dat je naar school kunt gaan en opleidingen kunt volgen. Door het werk van Agriterra en alle mensen die een bijdrage leveren, wordt er kennis overgedragen naar de mensen daar. Het is echt geweldig dat FrieslandCampina medewerkers de kans geeft om elders een bijdrage te leveren en een verschil te maken, bijvoorbeeld voor boeren in Kenia.”