“Energie uit mest”

26 april 2018

Energie uit mestZe hebben een boerderij in het Brabantse Molenschot, vlakbij de vliegbasis Gilze-Rijen: Jack en Gijs van Poppel. En sinds kort werkt ook Paula, de vrouw van Gijs full-time mee op het bedrijf. Generatie op generatie Van Poppel heeft hier een boerenbedrijf gehad ‘Sinds 1480 hebben wij onafgebroken geboerd en vee gehouden’, vertelt Van Poppel sr. ‘En als het aan ons ligt houden we die traditie in stand.’

‘Met 170 melkkoeien hebben we een gemiddeld groot bedrijf. Op den duur zouden we nog wel wat willen groeien. Maar op dit moment – juist voor de overname door de volgende generatie – kiezen wij echt voor het verduurzamen van ons bedrijf’, vertelt Jack. ‘Wij zijn gehecht aan het boerenleven en aan wat er leeft op dit land. Dat is ook onze interesse. Op ons grasland passen wij al heel vroeg in het jaar zodebemesting toe, vóór het broedseizoen van de weidevogels. Als we nesten in het land hebben wachten we zo lang mogelijk met gras maaien en daarna markeren we de nesten en rijden er met de tractor om heen. In onze stallen zien we ieder jaar de zwaluwen nestelen. We hebben zeker vijftig nesten voor zwaluwen. Die natuur vinden wij hartstikke mooi. Wij zouden ook graag biologisch willen boeren, dat hebben we serieus uitgerekend maar dat lukt hier niet. We hebben hier in Noord-Brabant zandgrond, dat is arme grond  Die zandgrond moeten wij bemesten om er voldoende gras af te halen. We werken dus met kunstmest en dat is in strijd met biologisch boeren.’

‘Om duurzamer te kunnen werken doen we flinke investeringen’, legt Gijs uit. ‘Een daarvan is een monomestvergister die nu in aanbouw is op ons erf. Met een monomestvergister kun je energie winnen uit mest en tegelijk de bewerkte mest gebruiken voor je eigen grond. De mest uit onze stallen wordt in een vergistingstank afgebroken. Het vrijkomende biogas kan worden gebruikt als groene energie: die zetten we om in elektriciteit voor ons eigen bedrijf en de rest wordt geleverd aan de energieleverancier van de FrieslandCampina locaties. Uit de overblijvende mest gaan we dan ook nog de milieubelastende mineralen zoals stikstof en fosfaat verwijderen via een mineralenscheider. De dikke mest die overblijft bevat nog alle belangrijke voedingsstoffen. Die gaan we gebruiken om onze zandgrond te bemesten. Door de mest in een monomestvergister te verwerken, verlagen we de CO2-uitstoot van ons bedrijf aanzienlijk. FrieslandCampina keert een toeslag uit voor iedere ton CO2  die wij minder uitstoten. Doordat we dikke mest gaan gebruiken, hebben we geen kunstmest meer nodig en we maken veel minder gebruik van transport om mest af te voeren. Zó maken we ons bedrijf duurzamer. En dat is waar ik naar toe wil: naar een circulair bedrijf dat zoveel mogelijk grondstoffen hergebruikt. De consument van vandaag vraagt van ons dat wij duurzaam produceren. Wij geloven daar zelf ook in.’