Duurzame energie voor de volgende generaties

3 mei 2016

FrieslandCampina Ingredients heeft in 2015 een nieuwe duurzame technologie in gebruik genomen: een specifiek ontworpen energie-installatie die gevoed wordt met uit houtsnippers geproduceerde pyrolyse-olie. Het Hengelose dochterbedrijf Empyro van BTG-BTL produceert de olie en ontwierp de ketel, die bij FrieslandCampina voor het eerst is ingezet.

Klimaatneutrale groei

“Met BTG-BTL is FrieslandCampina als eerste afnemer van deze olie echt een lange termijn samenwerking aangegaan om deze veel belovende technologie toe te passen en door te ontwikkelen”, aldus Jos Heutinck, milieu-/energiecoördinator van de locatie FrieslandCampina Domo te Borculo.

Dagelijks leveren nu drie vrachtwagens de pyrolyse-olie af die in de ketel wordt verbrand en op deze manier stoom opwekt. “Dit procedé is een wereldwijde primeur,” vertelt Rudi van de Arend, duurzaamheidsmanager van de locatie. “Vanaf het eerste idee in 2011 werken we samen met BTG BTL aan een ontwikkeltraject waarin productie en gebruik van de pyrolyse-olie parallel optrekken.” Eind 2015 draaide de nieuwe ketel op circa 70 procent van zijn capaciteit. In 2016 zal door verdere optimalisatie en fine-tuning de volle capaciteit van de ketel benut worden. Op jaarbasis wordt hiermee ongeveer 10 miljoen m3 aardgas bespaard.

Vanwege de toenemende vraag naar speciale melkpoeders en kindervoeding is in Borculo een nieuwe fabriek gebouwd. Omdat FrieslandCampina energie- en klimaatneutraal wil groeien, is actief gezocht naar energietoepassingen die hieraan invulling geven.

“We leveren producten voor volgende generaties: duurzame energie hoort daar onlosmakelijk bij!”

Circulaire benadering bij duurzame energie

De plannen van FrieslandCampina in Borculo met duurzame energie gaan dan ook verder, aldus Rudi van de Arend: “Eigenlijk zouden we het liefst alle energie die we nodig hebben voor het productieproces uit onze eigen keten halen. Daarom hebben we plannen om in 2017 duurzaam geproduceerd biogas te betrekken van de nabij gelegen vergistingsinstallatie ‘Groot Zevert’.” Daarvoor moet een circa 6 kilometerlange pijplijn worden aangelegd. Dit gas wordt geproduceerd uit rundveemest van melkveehouderijbedrijven van FrieslandCampina. Deze circulaire benadering krijgt nog meer vorm doordat reststromen uit de fabriek, zoals organisch veegafval van poeders, weer in de vergistingsinstallatie worden geleid en zo tot energiebron worden verwerkt. Hiermee zal de CO2-emissie met 8000 ton per jaar verder gereduceerd worden.

Jos Heutinck ziet grote mogelijkheden voor de nieuwe technieken: “Als dit hier in Borculo kan, dan is het ook toepasbaar bij veel andere FrieslandCampina-productielocaties.”