2016 – 2025: internationaal decennium tegen ondervoeding

14 juni 2016

Wereldwijd kampen honderden miljoenen mensen met chronische ondervoeding en een gebrek aan micronutriënten. Het uitbannen van honger en voorkomen van ondervoeding is een van de werelddoelen van de Verenigde Naties. In dat kader hebben de VN de periode 2016-2025 uitgeroepen tot het ‘Decade of Action on Nutrition‘.

Volgens de VN Voedsel- en Landbouworganisatie FAO kampen momenteel zo’n 800 miljoen mensen met chronische ondervoeding en hebben ruim twee miljard mensen een tekort aan micronutriënten (vitaminen en mineralen). Verder zijn 160 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar te klein voor hun leeftijd en zijn 50 miljoen kinderen veel te mager. In schril contrast hiermee staan 1,9 miljard mensen met overgewicht, waarvan er 600 miljoen obees zijn.

Uitvoering van Action on Nutrition

De FAO en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) coördineren de uitvoering van het Decade of Action on Nutrition samen met het Wereldvoedselprogramma (WFP), het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD) en UNICEF. Ze doen daarbij een beroep op het United Nations System Standing Committee on Nutrition (UNSCN) of op het Comité voor Wereldvoedselzekerheid (CFS). Ook wordt er beroep gedaan op de nationale regeringen, internationale en regionale organisaties, burgers, bedrijven en de wetenschap.

Betere voeding voor de wereld

Zuivel vormt een belangrijk onderdeel van de dagelijkse voeding voor veel mensen op de gehele wereld. FrieslandCampina wil met zijn hoge kwaliteit melk en zuivelproducten bijdragen aan voedsel- en nutriëntenzekerheid. Daarnaast wil FrieslandCampina helpen bij het beperken van het toenemende aantal mensen met overgewicht, in het bijzonder van kinderen. Dat doet FrieslandCampina door:

  • hoge eisen te stellen aan de productsamenstelling
  • educatie en voorlichting te verzorgen over gezonde voeding en een gezonde leefstijl
  • de keuze voor gezonde voeding door de consument gemakkelijker te maken

Goede inkomsten voor onze boeren

Het doel van FrieslandCampina is zoveel mogelijk waarde aan de melk toe te voegen om zo een maximale bijdrage te leveren aan de inkomsten en de continuïteit voor meerdere generaties melkveehouders. FrieslandCampina biedt in een aantal landen in Azië, Afrika en Oost-Europa ondersteuning aan lokale melkveehouders bij het verbeteren van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van melk.

Nu en in de toekomst

FrieslandCampina richt zich op toekomstige generaties en investeert dan ook in duurzame langetermijngroei en de financiële gezondheid van de onderneming én de coöperatie. Het streven is om klimaatneutraal te groeien en minder gebruik te maken van schaarse natuurlijke bronnen zoals water en fossiele brandstoffen.

Speerpunt binnen Ontwikkelingssamenwerking

Voor het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is wereldwijde voedselzekerheid een van de speerpunten in het beleid. Nederland doet dat vooral door de voedselproductie te verhogen, de toegang tot voedsel te verbeteren, handelsbarrières weg te nemen, het ondernemingsklimaat te verbeteren en onderzoek te financieren.