Foto’s nieuwe bestuursleden en nieuwe voorzitter en vicevoorzitter

Frans Keurentjes is door het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. gekozen als nieuwe voorzitter van het bestuur.

Erwin Wunnekink is per 20 december 2016 gekozen als vicevoorzitter van het bestuur en vicevoorzitter van de raad van commissarissen.

De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft in haar vergadering van 14 juni 2016 Hans Hettinga en Gjalt Mulder benoemd tot lid van het bestuur. De benoemingen gaan in op 20 december 2016. Beiden worden per gelijke datum tevens lid van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V.