ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Για επαγγελματική σταδιοδρομία  στην ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ παρακαλούμε αποστείλετε  e-mail στην ηλεκτρονική δ/νση  hr.hellas@frieslandcampina.com
η επικοινωνήστε με την Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων της εταιρίας μας ως  παρακάτω :

ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
Νικ. Ζεκάκου 18 & Κ. Καραμανλή
151 25 Μαρούσι
Τηλ. 210 6166400-  FAX 210 6166449
Υπόψη Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων